Moderná infraštruktúra pre moderné Slovensko

Nová transregionálna diaľnica D1 z Bratislavy smerom k východnej hranici Slovenska prináša výhody pre 5,5 milióna Slovákov – a pre všetkých návštevníkov krajiny – v podobe vysokej rýchlosti a maximálneho pohodlia.

Ďalšie nástroje

 

Táto cesta je modernou súčasťou základnej siete komunikácií Slovenska a dôležitou súčasťou vnútroštátnej infraštruktúry diaľnic a rýchlostných ciest spájajúcich Bratislavu s ukrajinskou hranicou. Mosty, cesty a steny sú navrhnuté tak, aby sa prispôsobili miestnemu životnému prostrediu. Táto diaľnica, čiastočne financovaná z EÚ, prináša pracovné miesta a komfort pre milióny ľudí.

Historická trasa

Slovenská diaľnica D1 začína v hlavnom meste Bratislave s jej starobylým hradom a osídlením pozdĺž oboch brehov rieky Dunaj a jedného brehu rieky Morava. Z Bratislavy smeruje D1 do Žiliny, mesta obývaného od doby kamennej, ktoré je dnes dôležitým priemyselným centrom blízko českých a poľských hraníc. Zo Žiliny diaľnica vedie do Košíc, Európskeho hlavného mesta kultúry 2013 a najväčšieho mesta východného Slovenska. Ďalej smeruje až na úplný okraj EÚ, kde sa táto diaľnica dotýka hranice s Ukrajinou.

Prioritná dopravná sieť

Diaľnica D1 zahŕňa 11 217 km nových ciest na trase Bratislava – Žilina – Košice – slovensko-ukrajinská hranica. Je súčasťou prioritnej transeurópskej cestnej siete EÚ (takzvaný program TEN-T).

Nová ďiaľničná infraštruktúra pokrýva celkovo 200 737 metrov štvorcových, – vrátane 15 mostov – a objem potrebných zemných prác dosiahol 2 737 miliónov metrov kubických. Podporné múry, protihlukové steny a úpravy vodných tokov zabezpečia, aby táto sieť dobre zapadla do okolitého prostredia.

Odhaduje sa, že v rámci výstavby sa vytvorí 400 pracovných miest. Ďalších 20 miest sa pravdepodobne vytvorí po otvorení diaľnice.


Celkové investície a financovanie EÚ

Celkové investície na projekt „Diaľnica D1 Fričovce – Svinia“ predstavujú 167 791 974 EUR, pričom Kohézny fond EÚ prispeje sumou 84 812 484 EUR prostredníctvom operačného programu „Doprava“ na programové obdobie 2007 – 2013 v rámci priority „Cestná infraštruktúra (TEN-T)“.


Termín návrhu

14/08/2014