Udržiavanie miestnych tradícií a kultúry na myjavských kopaniciach

Projekt financovaný EÚ, ktorý je zameraný na podporu vidieckych slávností na česko-slovenskej hranici, umožnil novej generácii spoznať spoločné kultúrne tradície.

Ďalšie nástroje

 
Účasť na tradičnej žatve, Myjava, Slovensko  © Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Účasť na tradičnej žatve, Myjava, Slovensko © Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

" Hlavným cieľom tohto projektu je zachovať naše ľudové tradície a obnoviť našu miestnu a regionálnu kultúru, aby sa nezabudlo na dedičstvo našich predkov. Podporou tradícií môžeme zvýšiť počet návštevníkov v cezhraničnom regióne. Cestovný ruch je životaschopný zdroj spoločenského a hospodárskeho rozvoja regiónu, ktorý zároveň pomáha zachovať naše spoločné kultúrne dedičstvo. "

Denisa Bernátová, projektová manažérka z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Táto iniciatíva, ktorá bola sčasti financovaná EFRR, pomohla pri obnove starej tradície usporiadavania spoločných kultúrnych podujatí a pestovaní partnerstiev a podnietila častejší presun medzi dedinami z okresu Myjava na Slovensku a obcou Dolní Němčí v Českej republike.

Ďalším prínosom projektu bola propagácia kultúrneho bohatstva regiónu, ktorá prilákala turistov a oživila miestne hospodárstvo. Od ukončenia projektu v roku 2009 sa každý rok organizovali cezhraničné ľudové podujatia, ktoré sa tešili veľkému záujmu zo strany miestnych obyvateľov aj turistov. 

Obnova poľnohospodárskych tradícií

Staré poľnohospodárske tradície sa na Myjave aj v obci Dolní Němčí podporili usporiadaním kultúrnych podujatí a predvádzaním tradičných spôsobov práce. Konali sa ukážky sejby a žatvy, zatiaľ čo ochutnávky sezónneho ovocia ponúkli miestnym obyvateľom a turistom príjemný spôsob, ako sa oboznámiť s miestnymi plodinami. 

Nie je preto prekvapujúce, že prednášky o príprave miestnych pokrmov z lokálnych plodín mali obrovský ohlas. V starom mlyne v obci Dolní Němčí sa napríklad konalo tradičné varenie trniek.

Zapojiť sa mohli miestni obyvatelia z oboch regiónov. Tradičné poľnohospodárske činnosti a ukážky prípravy miestnych pokrmov odhalili, že oba regióny majú veľmi podobné tradície.

Zachovanie kultúry

Podporou kultúrnych činností pomocou priamej skúsenosti a oživenia poľnohospodárskej minulosti sa v rámci projektu podarilo priblížiť miestnej komunite tradičné spôsoby života. Prostredníctvom tancov a piesní sa posilnili staré ľudové zvyky.

Na týchto podujatiach sa podarilo zaujať miestnu komunitu a aktívne zapojiť miestnych obyvateľov do obnovy tradícií svojich predkov.

Projektová manažérka Denisa Bernátová je presvedčená, že trvalým odkazom projektu bude revitalizácia cezhraničných ľudových tradícií, ktoré prispievajú k osobitosti tohto hraničného regiónu.

Celkové investície a financovanie EÚ

Celkové investície do projektu „Rozvoj cestovného ruchu Myjavských kopaníc“ boli 29 986 EUR, pričom Európsky fond regionálneho rozvoja EÚ prispel sumou 24 652 EUR v rámci operačného programu „Slovenská republika – Česká republika” na programové obdobie rokov 2007 – 2013.

Termín návrhu

13/08/2015