Zlepšenie cezhraničnej dopravnej infraštruktúry pozdĺž Oravskej cesty

V oravskom regióne, ktorý sa rozkladá na poľsko-slovenskej hranici, prebiehala územná spolupráca týkajúca sa modernizácie cestného ťahu, ktorý spája poľské obce Jabłonka a Lipnica Wielka so slovenskými obcami Bobrov a Zubrohlava. Cezhraničná preprava je vďaka tomu bezpečnejšia, rýchlejšia, jednoduchšia a oveľa pohodlnejšia, a preto ju miestni obyvatelia, turisti a investori používajú častejšie.

Ďalšie nástroje

 
Letecký pohľad na Oravskú cestu.  © Okresný úrad cestnej dopravy v Krakove Letecký pohľad na Oravskú cestu. © Okresný úrad cestnej dopravy v Krakove

" Projekt je dôkazom toho, že dobrá spolupráca nepozná hranice alebo administratívne rozdiely. Sme hrdí na to, že sme svedkami oživenia nevyužitej cesty, ktorá teraz slúži turistom a miestnym komunitám. Umožňuje bezpečnejšie, rýchlejšie a oveľa pohodlnejšie cestovanie cez hranicu. Dúfam, že projekt vyzdvihne zohľadňovanie potrieb Oravského regiónu, ktoré sa premietli do hmatateľných výhod v oblastiach ako cezhraničný cestovný ruch a obchod. "

Marta Majová, výkonná riaditeľka okresného úradu cestnej dopravy mesta Krakov.

Modernizovali sa tri mosty a vybudoval sa jeden nový, ktorý nahradil starú, úzku cestu v zlom stave vyžadujúcom opravu na poľskej strane hranice, zatiaľ čo na slovenskej strane sa modernizoval ďalší most. Vylepšilo sa takmer 7 km ciest a vybudoval sa aj kruhový objazd a chodníky pre chodcov.

Miestni obyvatelia, podnikatelia a turisti teraz nemusia používať hlavnú cestu, po ktorej jazdia kamióny, ale môžu si na cestu cez hranicu zvoliť kratšiu a rýchlejšiu trasu. Týmto spôsobom sa odstránilo kritické miesto v oblasti, kde sa za posledné roky výrazne zhustila cestná premávka.

Posilnenie cezhraničných kontaktov

Modernizovaná cesta prispela k posilneniu cezhraničných kontaktov a spolupráce medzi komunitami. Posilnila aj plynulú premávku, ktorá znižuje emisie výfukových plynov, úroveň hluku a vibrácií, zatiaľ čo chodníky zvyšujú bezpečnosť chodcov.

Nová infraštruktúra slúži ako doplnok kultúrnych a turistických projektov v regióne najmä preto, že cesta ponúka pôsobivý výhľad na Tatry. Z dlhodobého hľadiska môže cesta posilniť existujúce aktívne cezhraničné obchodné spojenia a podporiť príslušný miestny rozvoj, keďže poskytuje jednoduchší prístup na obľúbené trhy v obciach Jabłonka a Nowy Targ.

Na oboch stranách hranice oravského regiónu prevládajú spoločné tradície a kultúrne zvyky, ktoré predstavujú lákadlo pre turistov. Pred vykonaním projektu však stav cesty obmedzoval pohyb cez hranicu, znižoval prístupnosť regiónu a vytváral pocit marginalizácie v oblastiach, ktoré sa nachádzajú ďalej od regionálnych centier.

Celkové investície a financovanie EÚ

Celkové investície do projektu „Oravská cesta“ boli 4 024 909 EUR, pričom Európsky fond regionálneho rozvoja EÚ prispel sumou 3 315 240 EUR z operačného programu „Poľsko – Slovensko“ na programové obdobie rokov 2007 – 2013.

Termín návrhu

17/08/2015