Zlepšený prístup k urgentnej zdravotnej starostlivosti v maďarsko-slovenskom pohraničnom regióne

Cezhraničná spolupráca v oblasti zdravia medzi Maďarskom a Slovenskom sa skutočne posilnila vďaka zlepšeniu väzieb medzi dvoma nemocnicami na oboch stranách hranice. Nemocnice v meste Győr v Maďarsku a v meste Dunajská Streda na Slovensku nadviazali spoluprácu s cieľom zlepšiť prístup k urgentnej zdravotnej starostlivosti a zvýšiť úroveň jej služieb v tejto oblasti.

Ďalšie nástroje

 
Four ambulance cars have been bought in order to increase levels of emergency healthcare. © Four ambulance cars have been bought in order to increase levels of emergency healthcare. ©

Významným aspektom tohto projektu bol nákup dvoch nových sanitiek vybavených inkubátormi pre novorodencov. Zakúpili sa aj ďalšie štyri sanitky s cieľom zvýšiť úroveň poskytovania urgentnej zdravotnej starostlivosti a priniesť pridanú hodnotu zdravotným službám v tomto regióne.

Vzdelávanie a odborná príprava pre všeobecných aj odborných lekárov

Ďalším kľúčovým prvkom tohto projektu bolo organizovanie vzdelávacích seminárov a školení pre všeobecných a odborných lekárov, ktorí pracujú v tejto oblasti. Ich cieľom bolo podporiť rozvoj poskytovania integrovanej cezhraničnej starostlivosti. Jedným z príkladov bola simulácia nehody autobusu s veľkým počtom zranených, ktorá bola zameraná na zlepšenie spolupráce medzi zdravotnými službami na obidvoch stranách hranice pri riešení hromadných katastrof.

Okrem spoločne organizovaných odborných školení sa vypracovala štúdia, ktorá sa venuje tvorbe vzájomne dohodnutých štandardov a príslušnej dokumentácie v oblasti urgentnej starostlivosti. Tieto štandardy a sprievodná dokumentácia by mali podporiť rýchle a odborné poskytovanie urgentnej zdravotnej starostlivosti pre všetkých miestnych obyvateľov.

S cieľom podporiť tento projekt sa zorganizoval seminár, ktorý sa okrem iných aspektov venoval právnym a finančným požiadavkám vyplývajúcim z cezhraničnej spolupráce, a súčasne sa konal aj rad akcií pre verejnosť. Po dokončení štúdie sa konala aj konferencia o rozvoji infraštruktúry v oblasti cezhraničnej zdravotnej starostlivosti.

Celkové investície a financovanie EÚ

Celkové investície do projektu „Rozvoj urgentnej zdravotnej starostlivosti v euroregióne Hármas Dunavidék/Podunajský trojspolok“ boli 402 780 EUR, pričom Európsky fond regionálneho rozvoja EÚ prispel sumou 342 363 EUR v rámci operačného programu Maďarsko – Slovenská republika v programovom období rokov 2007 – 2013.

Termín návrhu

08/07/2015