Oživenie miestneho cestovného ruchu pomocou historického železničného spojenia

Obnova historickej a vyhliadkovej horskej železničnej trate medzi Českou republikou a Slovenskou odhaľuje letným turistom tento krásny kút Európy a priťahuje fanúšikov železníc a milovníkov miestnej histórie.

Ďalšie nástroje

 
Obnovenie historického a vyhliadkového železničného spojenia medzi Českou republikou a Slovenskom. © Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Obnovenie historického a vyhliadkového železničného spojenia medzi Českou republikou a Slovenskom. © Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

" Tento projekt prispel k hospodárskemu rozvoju pohraničného regiónu podporou vidieckeho cestovného ruchu, cyklistiky a ochutnávkami vín. Obnovené železničné spojenie tiež pomohlo podporiť a sprístupniť kultúrne podujatia v regióne a kládlo veľký dôraz na posilnenie medializácie a komunikácie. To všetko sa podieľalo na zvýšení povedomia o úlohe železničnej dopravy v tomto regióne. "

Denisa Bernátová, projektová manažérka z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

V rámci tohto projektu sa prostredníctvom rozvoja dopravnej infraštruktúry a zlepšenej dostupnosti podarilo obnoviť a umožniť letné jazdy historickou železnicou po cezhraničnom regióne. Spojeným úsilím sa začína vyzdvihovať potenciál regiónu ako turistickej destinácie.

Vychutnajte si pohľad na krajinu

Hlavnou atrakciou zrekonštruovanej železničnej trate je jej jedinečná geografická poloha. Trať spája malebný moravský región Horňácko v Českej republike s Myjavskou pahorkatinou a pohorím Považský Inovec na západe Slovenska.

Trať vedie cez 61 mostov a viaduktov s pôsobivým výhľadom na krajinu a popri starých staničných budovách, ktoré si zachovali prvky tradičnej slovenskej ľudovej architektúry. To všetko je teraz dostupné pre miestnych obyvateľov aj turistov.

Obnova historických spojení

Horská železnica medzi mestami Veselí nad Moravou v Českej republike a Myjavou na Slovensku bola kedysi jednou z najdôležitejších trás pre osobnú aj nákladnú dopravu v bývalom Československu. Po rozdelení krajiny v roku 1993 sa však cezhraničná doprava výrazne znížila, pričom nákladná doprava takmer zanikla.

Ďalšou výzvou pri stimulovaní cestovného ruchu bola skutočnosť, že tento región je ťažko dostupný a málo známy. Vzhľadom na to, že prírodné krásy a kultúrne atrakcie regiónu sa výrazne nepodporovali ani nepropagovali, len málo turistov prejavilo záujem o tento kút zeme na česko-slovenskej hranici.

Most do budúcnosti

Obnova železničného spojenia predstavuje dôležitú súčasť trvalého úsilia o stimuláciu miestneho cestovného ruchu v pohraničnom regióne a zvýšenie cezhraničnej mobility.

Ďalším cieľom projektu je zatraktívniť železničnú dopravu ako životaschopný a príjemný spôsob dopravy. Zámerom úsilia bolo nielen vyzdvihnúť úlohu, ktorú v minulosti zohrávali železnice, ale aj ukázať, že majú význam z hľadiska hospodárskej budúcnosti regiónu.

Celkové investície a financovanie EÚ

Celkové investície do projektu „Zvýšenie atraktivity prihraničného regiónu spojazdnením historického vlaku“ boli 211 808 EUR, pričom Európsky fond regionálneho rozvoja EÚ prispel sumou 177 893 EUR v rámci operačného programu „Slovenská republika – Česká republika“ na programové obdobie rokov 2007 – 2013.

Termín návrhu

14/08/2015