EÚ investuje do ekologických, bezpečných a pohodlných električiek v Košiciach

Finančné prostriedky EÚ na nové električkové koľajové vozidlá v Košiciach pripravujú cestu na vytvorenie ekologickejšej, bezpečnejšej a pohodlnejšej verejnej dopravy pre obyvateľov a návštevníkov tohto mesta na východe Slovenska s takmer štvrť miliónom obyvateľov.

Ďalšie nástroje

 

Košice po vzore miest na celom svete hľadajú udržateľné spôsoby na zlepšenie mestskej mobility a súčasné zníženie zápch, nehôd a znečistenia. Očakáva sa, že doplnením nových električiek do mestského vozového parku sa zvýši kvalita života a posilní sa hospodárstvo prostredníctvom presadzovania mestskej mobility a zvýšeného používania ekologických a energeticky hospodárnych vozidiel.

S podporou finančných prostriedkov politiky súdržnosti EÚ je možné nakúpiť 33 nových električiek v rámci projektu „Obnova električiek v Košiciach“. Plánom je zaradiť električky do existujúcej siete, predovšetkým na časti s najvyššou koncentráciou cestujúcich a najlepšou kompatibilitou s novými koľajovými vozidlami. 

Komisárka pre regionálnu politiku Corina Creţu, ktorá schválila investíciu, uviedla, že obnovou koľajových vozidiel v Košiciach sa pripravuje cesta na dosiahnutie „lepšej kvality, spoľahlivosti, bezpečnosti a celkového pohodlia“ pre obyvateľov a návštevníkov využívajúcich verejnú dopravu v meste. 

Košice sú druhým najväčším mestom po Bratislave a hospodárskym a kultúrnym strediskom Košického kraja na východnom Slovensku. V roku 2013 boli Európske hlavné mesto kultúry spolu s francúzskym mestom Marseille. Mesto je dopravným uzlom s veľkým počtom železničných spojov a medzinárodným letiskom. 

Vlastnosti a prínosy

Električky 33 VarioLF2+ budú po zaradení do prevádzky predstavovať takmer tretinu celkového počtu koľajových vozidiel v meste. Do jednej električky sa zmestí až 210 cestujúcich (vrátane 44 miest na sedenie) a je prispôsobená aj pre cestujúcich so zníženou pohyblivosťou. Maximálna rýchlosť tohto typu električky je 65 km/h. 

Očakáva sa, že vďaka väčšej kapacite a hospodárnosti nových električiek sa zvýši celkový počet cestujúcich využívajúcich električkovú sieť o viac ako 8 %, a na druhej strane sa pritiahnu cestujúci z osobnej cestnej dopravy, čím sa znížia zápchy na cestách a emisie CO2, a súčasne sa bude presadzovať udržateľná mestská mobilita.

Nové električky sa tiež ľahšie ovládajú a udržiavajú, čo sa premietne do celkových úspor nákladov pre poskytovateľa električkových služieb v Košiciach, Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť (DPMK), v porovnaní so staršími koľajovými vozidlami.

Celková investícia a finančné prostriedky EÚ

Celková investícia na projekt „Obnova električiek v Košiciach“ dosahuje 47 817 000 EUR, pričom Kohézny fond EÚ prispieva sumou 38 612 227 EUR v rámci operačného programu „Doprava“ na programové obdobie rokov 2007 – 2013.

Termín návrhu

13/04/2016