Podpora astronomického pozorovania v regióne Karpát

Územná spolupráca partnerov na poľsko-slovenských hraniciach podporuje cestovný ruch a kultúru na báze prírodného prostredia, a to najmä nočnej oblohy v regióne, ktorá nie je znečistená umelým svetlom. Partneri prispôsobili existujúcu infraštruktúru potrebám turistov v záujme vytvorenia nových produktov v oblasti ekologického cestovného ruchu, podporili región a vykonávali vzdelávaciu činnosť v oblasti astronómie.

Ďalšie nástroje

 
Vybavenie, ktoré financovala EÚ, umožňuje mladým ľuďom objavovať karpatské nebo © Projekt Karpatské nebo Vybavenie, ktoré financovala EÚ, umožňuje mladým ľuďom objavovať karpatské nebo © Projekt Karpatské nebo

" Tento projekt ukazuje, že okrajové regióny dokážu nájsť vlastný spôsob rozvoja, a to na základe toho, čo môžu ponúknuť. V našom prípade je to nedotknutá príroda a kultúrne, historické a kulinárske tradície. Z výsledkov profitujú partneri, miestne komunity, pohraničný región a obidve krajiny. Observatóriá v obciach Humenné, Roztoky a na hore Lubomir organizujú každý rok astronomické semináre pre mladých ľudí a stále viac ľudí sa začína zaujímať o cestovný ruch v oblasti astronómie. "

Igor Kudzej, riaditeľ astronomického observatória, Humenné

V areáli observatória pri obci Kolonica na Slovensku sa vybudovalo planetárium a zakúpilo šesť súprav na denné a nočné pozorovanie oblohy. Vďaka novému vybaveniu pre školy mohli žiaci snímať fotografie Mesiaca v takej kvalite, že ich vesmírna agentúra NASA uverejnila na svojej webovej stránke a mladým ľuďom umožnila zúčastňovať sa na medzinárodných astronomických projektoch a získavať ďalšie poznatky.

Astronomické semináre partnerov a prezentácie tmavej oblohy navštívili účastníci z Poľska a Slovenskej republiky, ako aj z Českej republiky a Ukrajiny. V rámci tohto projektu sa podporil cestovný ruch v oblasti astronómie aj za hranicami regiónu a zriadil sa prvý slovenský park tmavej oblohy.

Výrazné zvýšenie počtu návštevníkov

Výsledkom tohto projektu bolo vyše 100 uverejnených článkov, z ktorých niektoré sa publikovali dokonca aj v Slovinsku, a niekoľko tisíc návštev webovej stránky. Ročný počet návštevníkov observatórií partnerov vzrástol zo 6 000 – 8 000 pred začatím projektu až na súčasných 20 000.

Informácie o prevencii znečistenia nočnej oblohy umelým svetlom boli poskytnuté všetkým miestnym orgánom, z ktorých niektoré zaviedli ekologickejšie verejné osvetlenie. Región Podkarpackie začlenil rozvoj cestovného ruchu v oblasti astronómie v pohorí Bieszczady do svojej stratégie regionálneho rozvoja. Medzi ďalšie publikácie projektu patrí malý astronomický slovník, príručka astronomického pozorovania a materiály o rozvoji cestovného ruchu v oblasti astronómie.

Cestovný ruch v oblasti astronómie by sa mohol stať dôležitou hybnou silou hospodárstva a tvorcom pracovných miest v regióne vďaka kombinácii tmavej oblohy a príslušnej infraštruktúry. Niekoľko agentúr už má v ponuke výlety pre záujemcov astronómie. Spolupráca medzi partnermi, ktorá pokračuje po projekte, vyústila do zriadenia parku tmavej oblohy Bieszczady a v jej rámci sa uskutočňujú semináre a konferencie a vznikajú nové projekty.


Celkové investície a financovanie EÚ

Celkové investície do projektu „Karpatské nebo“ predstavujú 1 240 769 EUR, pričom Európsky fond regionálneho rozvoja EÚ prispel sumou 986 516 EUR z operačného programu „Poľsko – Slovensko“ na programové obdobie rokov 2007 – 2013.


Termín návrhu

03/11/2015