Podpora cyklistických stratégií v mestách strednej Európy

Projekt Central Meetbike prispieva k rozvoju politík udržateľnej dopravy v krajinách strednej Európy tým, že podporuje zavedenie integrovaných cyklistických stratégií.

Ďalšie nástroje

 
Výmena skúseností s nemeckými mestami, ako sú napríklad Drážďany. Výmena skúseností s nemeckými mestami, ako sú napríklad Drážďany.

" České mestá sú na tom v porovnaní s inými krajinami veľmi biedne. Bicykle sú zriedka súčasťou celkového dopravného systému. Cyklistická akadémia by mala ukázať, ako možno rôznymi spôsobmi dosiahnuť vyššiu úroveň cyklistickej kultúry. "

Jaroslav Martinek, národný koordinátor pre cyklistiku

Bicyklovanie sa čoraz viac vníma ako riešenie dopravných zápch a znečistenia v mestských oblastiach, a to najmä v prípade krátkych ciest a v spojitosti s verejnou dopravou. Zámerom projektu Central Meetbike bolo rozšíriť politiky na podporu cyklistiky účinné v Nemecku do Českej republiky, Poľska a na Slovensko. Projekt pomohol regiónom zhodnotiť miestnu situáciu a tieto stratégie prispôsobiť ich potrebám.

Zmena prístupu

Projekt dosiahol tento cieľ zmenou prístupu k dopravnému plánovaniu a informovaním politikov a úradných predstaviteľov o nových stratégiách. Išlo predovšetkým o stratégie na podporu cyklistiky, ktoré boli použité v Nemecku. Projekt ukázal, že komplexný priestorový prístup, ktorý umožňuje bezpečný pohyb v rámci všetkých spôsobov dopravy, je realizovateľný a hospodárny.

Snaha projektu Central Meetbike sa propagovala ako školiaci program „Cyklistická akadémia“, aby sa zvýšilo povedomie medzi profesionálmi a zabezpečila účasť ľudí žijúcich v mestách na akčnom pláne. Akadémia upravila materiály, ktoré vo svojom programe použil nemecký inštitút urbanistiky Deutsches Institut für Urbanistik, s pomocou Technickej univerzity v Drážďanoch.

Národné stratégie

Projekt navyše pomohol predstaviteľom miest pri vytváraní plánov tým, že im poskytol publikáciu o „troch princípoch“ rozvoja národnej cyklistickej stratégie. Národnú stratégiu „takmer súčasne“ prijali vlády Českej republiky a Slovenska. Na Slovensku ustanovili nového národného koordinátora pre cyklistiku a osem regionálnych koordinátorov. Národná stratégia si dáva za cieľ zvýšiť podiel cyklistiky na 10 % do roku 2020.

Projekt Central MeetBike tiež vyzdvihol prostriedky na podporu cyklistiky v krajinách strednej Európy. „Skúsenosti mnohých nemeckých miest ukazujú, ako možno zlepšiť podmienky pre cyklistov,“ hovorí profesor Gerd-Axel Ahrens z Oddelenia dopravy a dopravného plánovania Technickej univerzity v Drážďanoch, ktoré bolo partnerom projektu. „Naučili sme sa tiež, že cyklistika je len jednou časťou systému udržateľnej dopravy a aj dôležitým predpokladom lepšieho života v centrách miest,“ dodáva.


Celkové investície a financovanie EÚ

Celkové investície do projektu „Central MeetBike – udržateľná doprava v mestách strednej Európy prostredníctvom lepšej integrovanej podpory a vytvárania medzinárodných sietí pre bicykle“ predstavujú sumu 2 762 572 EUR, z ktorej Európsky fond regionálneho rozvoja prispel sumou 2 271 743 EUR z operačného programu „STREDNÁ EURÓPA“ na programové obdobie rokov 2007 – 2013.


Termín návrhu

16/12/2014