Začínajú sa práce na novom úseku slovenskej diaľnice D1

V Žilinskom kraji na severnom Slovensku sa začala výstavba nového úseku dvojprúdovej diaľnice s dĺžkou približne 13,5 km, ktorá bude prechádzať popri obciach Lietavská Lúčka, Višňové a Dubná Skala. Úsek tvorí časť diaľnice D1, ktorá má spájať Bratislavu a hranicu Slovenska s Ukrajinou cez Žilinu a Košice, a zároveň vytvorí južný obchvat okolo Žiliny.

Ďalšie nástroje

 

Nový úsek D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala, ktorý sa má vybudovať v rámci projektu, spojí úseky Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka a Višňové – Dubná Skala. Tvorí súčasť balticko-jadranského koridoru transeurópskej dopravnej siete.

Diaľnica D1 prispieva k zlepšeniu regionálnych dopravných spojení pozdĺž dopravného koridoru spájajúceho Bratislavu, Žilinu a Košice, ako aj medzinárodných spojení so susednými krajinami, predovšetkým s Ukrajinou. Malo by sa tak prispieť napríklad k skráteniu časov cestovania pre miestnych obyvateľov, ako aj medzinárodných účastníkov cestnej premávky.

Rôzne rýchlostné obmedzenia v tuneloch a mimo nich

Časť nového úseku diaľnice bude v podobe tunela, ktorý sa bude nachádzať blízko obce Višňové a bude mať dĺžku asi 7,5 km. Projekt takisto zahŕňa výstavbu 10 mostov, 18 oporných múrov s celkovou dĺžkou takmer 3 km a dvoch protihlukových stien.

V uvedenom pozemnom cestnom úseku Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala bolo rýchlostné obmedzenie stanovené na 100 km/h. V tuneli Višňové je v záujme bezpečnosti cestnej premávky nižšie, a to 80 km/h.

Výstavba prebieha v dvoch etapách, pričom vyše 16,9 milióna EUR finančných prostriedkov sa poskytuje z Kohézneho fondu v rámci operačného programu pre dopravu na Slovensku. Celkové finančné prostriedky na projekt v tejto oblasti sú vo výške 22,5 milióna EUR. Z dlhodobého hľadiska sa projekt bude čiastočne financovať sám, čistý výnos bude vytvorený formou diaľničných poplatkov.

Zlepšenie regionálnych dopravných spojení a medzinárodných spojení

Cesta prechádza cez turistickú oblasť krajiny. Lietavská Lúčka a Višňové sú dediny v Žilinskom kraji. Lietavská Lúčka leží v nadmorskej výške 370 m nad morom a rozprestiera sa na ploche 6,496 km². Žije v nej takmer 1 800 obyvateľov. Višňové leží v nadmorskej výške 450 m. Rozprestiera sa na ploche 15,17 km² a žije v ňom 2 500 obyvateľov.

Dubná Skala, ktorá je známa svojím veľkým kameňolomom, je katastrálne územie mesta Vrútky v okrese Martin v Žilinskom kraji. Nachádza sa na ľavom brehu rieky Váh, ktorá je prítokom Dunaja a najdlhšou riekou na Slovensku.

Okres sa nachádza v severovýchodnej časti pohoria Lúčanská Malá Fatra na východnom úpätí vrchu Grúň, ktorý má výšku 1 100 m nad morom a leží v blízkosti vrchu Malá kopa s nadmorskou výškou 758 m. Mesto Vrútky má vyše 7 000 obyvateľov a nachádza sa 3 km od Martina, ôsmeho najväčšieho mesta na Slovensku, ktorý leží v historickom regióne Turiec pri sútoku riek Váh a Turiec.

Celková investícia a finančné prostriedky EÚ

Celková investícia na projekt „D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala, I. fáza“ dosahuje       22 510 618 EUR, pričom Kohézny fond EÚ prispieva sumou 16 927 872 EUR v rámci operačného programu „Doprava“ na programové obdobie rokov 2007 – 2013.

Termín návrhu

31/03/2017