Radenie vlakov sústredené do jedinej zriaďovacej stanice

Zriaďovacia železničná stanica v Žiline na severozápade Slovenska sa modernizuje a mení na hlavnú zriaďovaciu stanicu pre celý región.

Ďalšie nástroje

 

Cieľom je, aby zriaďovacia železničná stanica Žilina-Teplička postupne prevzala prevádzku vlakov, ktorá v súčasnosti prebieha na piatich samostatných zriaďovacích staniciach. Tento projekt je tiež v súlade s plánmi EÚ na vybudovanie prioritnej železničnej trate v rámci transeurópskej dopravnej siete (takzvaný program TEN-T).

Jedna zriaďovacia stanica namiesto piatich

Žilina je mesto s približne 85 000 obyvateľmi a pre Slovensko má význam pre svoju výrobu automobilov. Je križovatkou viacerých slovenských železničných tratí a ako prvok programu TEN-T je súčasťou prioritnej železničnej trate z Gdanska v Poľsku do Viedne v Rakúsku.

Vďaka tomuto projektu sa vlakotvorba v žilinskom regióne sústredí v Žiline-Tepličke, niekoľko kilometrov severovýchodne od mesta na brehu rieky Váh. Táto zriaďovacia stanica prevezme posúvanie a radenie vlakov, ktoré sa momentálne uskutočňujú v starých zriaďovacích staniciach v Žiline a vo Vrútkach približne 25 km juhovýchodne. Nová infraštruktúra, ktorá sa má vybudovať, zahŕňa aj koľajové a návestné zariadenia.

Nová koľaj a priestory

Technické práce poskytnú priame pracovné miesta pre viac než 40 ľudí. Postaví sa približne 36 km nových koľají a viac než 100 výhybiek podľa aktuálnych medzinárodných noriem. Ďalšia predpokladaná infraštruktúra v rámci projektu zahŕňa 34,6 km nadzemného vedenia známeho ako systém trakčného vedenia, viac než 72 km návestenia a káblov a tri jednotky transformátorov.

Očakáva sa, že zriaďovacia železničná stanica Žilina-Teplička vďaka úspore času a prevádzkových nákladov zvýši konkurencieschopnosť železničnej nákladnej dopravy v porovnaní s inými druhmi dopravy. Nová moderná infraštruktúra zriaďovacej stanice by mala zvýšiť aj súlad s požiadavkami interoperability pre vnútroštátne a medzinárodné vlaky v žilinskom regióne. A napokon sa vytvoria bezpečnejšie podmienky pre zamestnancov, ktorí sa podieľajú na radení vlakov.

Zodpovednosť za riadenie, prevádzku a údržbu novej zriaďovacej železničnej stanice Žilina-Teplička majú Železnice Slovenskej republiky, ktoré budú vyberať aj poplatky za používanie infraštruktúry.

Celkové financovanie a financovanie EÚ

Projekt „Zriaďovacia železničná stanica Žilina-Teplička, 2. stavba, 2. etapa“ má celkový oprávnený rozpočet 125 614 900 EUR s príspevkom z Kohézneho fondu EÚ vo výške 87 227 900 EUR na programové obdobie 2007 – 2013.

Termín návrhu

01/01/2007