Slovenská rýchlostná cesta

Na rýchlostnej ceste R1 – súčasti slovenskej národnej cestnej siete – pribudol nový rozšírený úsek, ktorý má podľa očakávaní priniesť lepšiu medzinárodnú, medziregionálnu a regionálnu dostupnosť a rozvoj.

Ďalšie nástroje

 

Projekt zahŕňa výstavbu nového úseku rýchlostnej komunikácie, ktorá je súčasťou rýchlostnej cesty R1. Nový úsek má dĺžku 18 km a stane sa dôležitým článkom rozvíjajúcej sa dopravnej siete regiónu. Vedie od obce Žarnovica po Šášovské Podhradie.

Nový rýchlostný úsek má celkovú dĺžku 18 047 m a je konštruovaný pre navrhovanú rýchlosť 100 km/h s maximálnou povolenou rýchlosťou 130 km/h. Zahŕňa 18 diaľničných mostov a tri križovatky v Revištskom Podzámčí, Lehôtke pod Brehmi a Šášove. K opatreniam na ochranu životného prostredia patrí vybudovanie protihlukových bariér v dĺžke 10 415 m.

Po realizácii bude projekt prevádzkovať Národná diaľničná spoločnosť, ktorú vlastní a riadi Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky. Predpokladá sa, že nákladná a autobusová doprava bude spoplatnená od roku 2010 a osobná doprava od roku 2013.

Rýchlostná cesta R1 spája južnou trasou dve najväčšie slovenské mestá – hlavné mesto Bratislavu na západe a Košice na východe. Tento južný koridor je súčasťou európskej cesty E 58, spájajúcej rakúsku Viedeň s Rostovom na Done v Rusku.

Rýchlostná cesta R1 je už teraz významným článkom regionálnej cestnej siete. V Trnave sa oddeľuje od diaľnice D1 a predstavuje nosnú časť slovenskej cestnej siete. Z vnútroštátneho hľadiska spočíva význam nového úseku rýchlostnej cesty v tom, že bol vybudovaný s ohľadom na rozvoj medziregionálnej a tranzitnej dopravy, ako aj na posilnenie regionálnych a miestnych potrieb. Má pomôcť zabezpečiť kontinuálny hospodársky rozvoj Banskobystrického kraja a jeho lepšiu dostupnosť.

Hlavnými cieľmi tejto dopravnej infraštruktúry je zlepšenie medzinárodnej, medziregionálnej a regionálnej dostupnosti z hľadiska úspory času a nákladov a zvýšenie úrovne služieb a bezpečnosti cestnej premávky. Z regionálneho hľadiska bude novopostavený úsek rýchlostnej cesty R1 spočiatku prínosný najmä pre 48 000 obyvateľov Žiaru nad Hronom a 28 000 obyvateľov Žarnovice.

Termín návrhu

28/09/2011