Ružomberok rozširuje kanalizačnú sieť, ktorá po dokončení pokryje 99 % obyvateľov

Rozšírením kanalizačnej siete sa jej rozsah zvýši o obyvateľov dvoch obcí, odkiaľ sa odpadové vody budú odvádzať do zväčšenej čistiarne odpadových vôd.

Ďalšie nástroje

 

Vďaka projektu, ktorého cieľom je zlepšenie hygienických podmienok a životného prostredia, sa na miestnu kanalizačnú sieť pripojí 6 000 ľudí a zvýši sa kapacita čistenia odpadových vôd.

Viac ako 40 km kanalizačného potrubia k 6 000 obyvateľom

Vybudovaním kanalizácie na dolnom Liptove na strednom Slovensku sa minimálne 99,2 % obyvateľov oblasti pripojí na kanalizačnú sieť, a tým aj k čistiarni komunálnych odpadových vôd.

Práce súvisiace so zavedením kanalizácie bude vykonávať Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s., ktorú vlastnia obce podieľajúce sa na projekte. Spoločnosť VSR položí v piatich obciach viac ako 40 km kanalizačného potrubia, čím sa na kanalizačnú sieť napojí takmer 6 000 obyvateľov regiónu.

V oblasti žije 38 442 obyvateľov, z ktorých 84,3 % boli pripojené na kanalizačnú sieť už pred začiatkom projektu. Okrem mesta Ružomberok sa na projekte podieľajú obce Likavka, Liptovské Sliače, Liptovská Teplá, Ivachnová a Bešeňová. Ani obec Ivachnová, ani Liptovské Sliače, ktoré majú 3 772 obyvateľov, nemajú kanalizačný systém.

Šesťnásobné zvýšenie kapacity čistiarne odpadových vôd

Aj keď čistiareň odpadových vôd v Ružomberku má dostatočnú kapacitu na spracúvanie zvýšeného objemu odpadových vôd a spĺňa nariadenia EÚ týkajúce sa znečistenia odtokovej vody, čistiareň odpadových vôd v Liptovskej Teplej nedokáže vyčistiť zvýšený objem odpadových vôd.

V rámci tohto projektu sa jej kapacita šesťnásobne zvýši, aby mohla spracúvať aj odpadové vody z Liptovských Sliačov a Ivachnovej. Zo súčasnej kapacity, keď dokáže pokryť odpadové vody vyprodukované 1 260 obyvateľmi, vzrastie jej rozsah na množstvo odpadovej vody pochádzajúcej od vyše 8 000 osôb a navyše bude spĺňať nariadenia EÚ v oblasti životného prostredia. Dobuduje sa aj zatiaľ neexistujúca infraštruktúra, ktorou sa budú privádzať odpadové vody z týchto dvoch obcí.

Časť kanalizačnej siete v Ružomberku a Likavke sa prebuduje a rozšíri tak, aby pokryla ďalších 1 447 obyvateľov. Počas dvoj- až trojročnej fázy výstavby vznikne vďaka tomuto projektu 160 pracovných miest. Po ukončení výstavby dokáže systém dlhodobo zamestnať jednu osobu na plný úväzok.

Región dolného Liptova sa vyznačuje zvlneným prírodným terénom na úpätí Vysokých a Nízkych Tatier. Ružomberok so svojimi 30 000 obyvateľmi sa nachádza v doline medzi horami.

Celkové náklady a financovanie zo strany EÚ

Celkové náklady na projekt „Group Sewerage Ružomberok and WWTP Liptovská Teplá, Liptovské Sliače” (Skupinová kanalizácia Ružomberok a čistiareň odpadových vôd Liptovská Teplá, Liptovské Sliače) predstavujú 19 410 820 EUR. Európsky fond regionálneho rozvoja EÚ prispeje v programovom období 2007 – 2013 sumou 14 597 402 EUR.

Termín návrhu

10/07/2012