Modernizácia železničnej trate umožní zrýchlenie vlakov

Po modernizácii 13,9 km dlhého úseku železničnej trate medzi mestami Púchov a Žilina na severozápade Slovenska tu budú môcť vlaky jazdiť maximálnou rýchlosťou 160 km/h. Tieto zmeny sľubujú rýchlejšie cestovanie v prípade nákladnej aj osobnej dopravy.

Ďalšie nástroje

 

Projekt je súčasťou rozsiahlej modernizácie celej železničnej trate vedúcej z Bratislavy do Žiliny. Komplexný program prác v úseku Púchov – Žilina zahŕňa nasledujúce prvky:

  • rekonštrukcia stanice Bytča a lepšie sprístupnenie nástupíšť a podchodov pre cestujúcich;
  • vybudovanie nového prepojenia medzi traťami pri obci Plevník-Drienové;
  • modernizácia podkladových a horných konštrukcií trate, aby boli vhodné na prejazd vlakov rýchlosťou 160 km/h;
  • oprava oblúkov trate na štyroch miestach pozdĺž trasy;
  • uzatvorenie siedmich úrovňových priecestí a vybudovanie štyroch cestných mostov nad železničnou traťou.

V rámci projektu sa navyše zmodernizuje signalizačný systém a nainštaluje sa 37 442 metrov trakčných vedení a 8 553 metrov protihlukových bariér.

Vďaka modernizácii sa na tomto úseku železničnej trate očakáva úspora času približne šesť minút v prípade osobnej dopravy a asi štyri minúty pri nákladnej doprave. V rámci projektu sa zohľadnia aj potreby ľudí so zníženou mobilitou. Počas realizácie tohto projektu sa vytvorí 128 pracovných miest.

Celkové investície a financovanie EÚ

Celkové investície v rámci projektu „ŽSR, modernizácia trate Púchov – Žilina“ predstavujú 76 841 790 EUR, pričom Kohézny fond EÚ prispel sumou 55 126 300 EUR z operačného programu Doprava na programové obdobie rokov 2007 – 2013. Projekt je súčasťou prioritnej osi Železničná doprava.

Termín návrhu

01/09/2015