Nové električky pre efektívnejší systém dopravy

Nákup nových električiek pre bratislavskú sieť zabezpečí zvýšenie kapacity dopravy.

Ďalšie nástroje

 

Tento projekt je jednou z kľúčových iniciatív rozsiahlejšieho plánu, ktorého cieľom je obnova a rozšírenie bratislavskej električkovej siete, zlepšenie výberu a riadenia autobusových a trolejbusových liniek a obnova vozového parku verejnej dopravy.

Iniciatíva zahŕňa nákup 15 jednosmerných a 15 obojsmerných električiek, ktorých kapacita je minimálne 220 cestujúcich, čím sa dosiahne celková kapacita minimálne 6 600 cestujúcich. Tieto električky budú premávať v existujúcej električkovej sieti a na novej električkovej linke do najväčšej obytnej štvrte v Petržalke.

Iniciatíva prinášajúca výhody pre všetkých obyvateľov Bratislavy

Tento projekt bude prínosom najmä pre obyvateľov Bratislavy, ktorej populácia dosahuje takmer 433 000 obyvateľov, ale aj pre turistov a ľudí každodenne dochádzajúcich do práce, ktorých je približne 150 000 až 200 000. Celkovo sa v Bratislave denne nachádza približne 650 000 ľudí, pričom väčšina z nich využíva systém verejnej dopravy.


Celkové investície a financovanie EÚ

Celkové investície v rámci projektu „Obnova električiek v Bratislave“ predstavujú 91 260 000 EUR, pričom Kohézny fond EÚ prispel sumou 61 410 375 EUR z operačného programu „Doprava“ na programové obdobie rokov 2007 – 2013. Projekt je súčasťou prioritnej osi „Infraštruktúra pre integrované systémy dopravy“.


Termín návrhu

23/12/2014