Nová diaľnica prináša značné výhody pre celú krajinu

Výstavba 18-kilometrového úseku na diaľnici D1 medzi obcami Jánovce a Jablonov na východe Slovenska prináša množstvo hospodárskych výhod a výhod v oblasti prístupu a bezpečnosti pre 5,5 milióna obyvateľov tejto krajiny, ako aj pre návštevníkov zo zahraničia.

Ďalšie nástroje

 

Diaľnica D1 je kľúčový dopravný koridor spájajúci mestá s vysokou aglomeráciou obyvateľstva na Slovensku – Bratislavu, Žilinu a Košice. Mení sa na bezpečnú rýchlostnú cestu s vysokou kapacitou, ktorá ponúka motoristom príležitosť pohodlne cestovať po najkvalitnejšej transregionálnej trase v krajine.

Nová diaľnica je aj súčasťou transeurópskej dopravnej siete (TEN-T), ktorá spája Bratislavu s ukrajinskou hranicou. TEN-T je program spolufinancovaný z EÚ a jeho cieľom je zjednodušiť dopravu ľudí a tovaru v členských štátoch aj medzi nimi.

Budovanie lepších spojení

Tento projekt je rozdelený na dva úseky. Prvý úsek má dĺžku 9 km, začína v obci Jánovce a nadväzuje na už vybudovaný úsek diaľnice D1. Zahŕňa spojovací úsek diaľnice D1 s cestami I/18 a II/536. Tento úsek končí mimoúrovňovou križovatkou vybudovanou pri meste Levoča, kde sa potom spája s druhým úsekom, ktorý má dĺžku 9,5 km a zahŕňa tunel Šibeník a odpočívadlo Levoča. Diaľničný privádzač vybudovaný pri Levoči navyše slúži na spojenie mesta Spišská Nová Ves s diaľnicou D1.

Ďalej sa vybuduje 22 mostov (z toho 16 diaľničných mostov) a päť protihlukových stien s celkovou dĺžkou 1,8  km a podporné múry s dĺžkou 2,7  km.

V rámci tohto projektu sa očakáva vytvorenie 20  pracovných miest počas fázy vykonávania a 12  po jeho ukončení.

Celkové investície a financovanie z EÚ

Celkové investície vynaložené na projekt D1 Jánovce – Jablonov sú vo výške 264 960 061 EUR, z ktorých 146 368 833 EUR je príspevok z Kohézneho fondu EÚ v rámci operačného programu Doprava na programové obdobie na roky 2007 až 2013 v rámci priority Cestná infraštruktúra TEN-T.

Termín návrhu

27/11/2014