Výstavba diaľnice na severozápadnom Slovensku na podporu hospodárskeho rozvoja

V rámci projektu, ktorý sa financuje z EÚ, sa vybuduje 12,3 km dlhá časť diaľnice D3, ktorou sa spája Svrčinovec so Skalitým, a prispeje sa k hospodárskemu rozvoju severozápadného Slovenska.

Ďalšie nástroje

 

Výstavba časti diaľnice Svrčinovec – Skalité je súčasťou politiky EÚ s cieľom rozvíjať baltsko-jadranskú základnú sieť TEN-T. Jej cieľom je vytvoriť nové vysoko kapacitné diaľničné spojenie medzi Slovenskom a Poľskom a zároveň prispieť k hospodárskemu rozvoju susedných regiónov.

Diaľnica D3 prechádza geologicky náročnou časťou slovenského okresu Čadca, ktorý sa nachádza v žilinskom regióne na severozápade Slovenska . Diaľnica D3 začína na diaľničnej križovatke diaľnicou D1, prechádza cez Žilinu a potom pokračuje na sever okolo Kysuckého Nového Mesta a Čadce, prechádza cez R5 a končí pri obci Skalité, kde križuje poľskú hranicu a napája sa na diaľnicu S69. 

Projekt je pokračovaním hlavného diaľničného prepojenia medzi Bratislavou, Žilinou a severozápadným regiónom Kysuce, za ktorým nasleduje napojenie na diaľnicu S69 v Poľsku. Po dokončení sa diaľnica D3 stane súčasťou medzinárodnej cesty E75, ktorou sa spája Fínsko, Poľsko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Srbsko, Macedónsko a Grécko.

Prípravné práce

Projekt sa týka fázy I výstavby cesty a zahŕňa prípravné práce, premiestnenie inžinierskych sietí, úpravu vegetácie, primárne vystuženie cesty a položenie základov mostov. Fáza II sa bude vzťahovať na sekundárne vystuženie cesty, dokončenie výstavby mostov, ako aj dláždených plôch popri diaľnice.

Hlavná časť výstavby cesty zahŕňa tunely pri Svrčinovci a Poľane a má dĺžku asi 11,265 km. Táto časť predstavuje dvojprúdovú neprerušovanú diaľnicu s najvyššou povolenou rýchlosťou 80 km/h. Tunel Svrčinovec je dlhý asi 420 m, kým tunel Poľana bude dlhý asi 898 m. Zvyšná časť diaľnice, 1,017 km prechod pri Svrčinovci, má byť štvorprúdová cesta s najvyššou povolenou rýchlosťou 80 km/h. 

Výstavba mostov

Výstavba cesty bude zahŕňať aj 24 mostov s celkovou dĺžkou 6,111 km, oporné múry s celkovou dĺžkou asi 913 m, ako aj protihlukové bariéry s celkovou dĺžkou 4,745 km. Trinásť mostov bude na diaľnici, tri mosty na križovatke, jeden nad diaľnicou, pričom sedem mostov bude na prístupových cestách.

Okrem toho sa presunie 863 m cesty I/11, spolu s 22 štátnymi a lesnými cestami. Celkovo sa k stavenisku postaví 28 prístupových ciest a zvyšok sa postaví v blízkosti obce Čierne.

Celková investícia a finančné prostriedky EÚ 

Celkové investície na projekt „Diaľnica D3 Svrčinovec – Skalité, I. fáza“ sú vo výške 155 608 136 EUR, pričom Kohézny fond EÚ prispeje sumou 130 362 272 EUR z operačného programu „Doprava“ v rámci priority „Cestná infraštruktúra (TEN-T)“ na programové obdobie 2007 – 2013.

Termín návrhu

09/11/2016