Veľké projekty

Ďalšie nástroje

 

Za „veľké projekty“ sa vo všeobecnosti považujú rozsiahle infraštruktúrne projekty v oblasti dopravy, životného prostredia a v iných odvetviach, ako je kultúra, vzdelávanie, energetika či informačné a komunikačné technológie (IKT). Keďže získavajú viac ako 50 miliónov EUR v rámci podpory z EFRR alebo z Kohézneho fondu, podliehajú hodnoteniu a osobitnému rozhodnutiu Európskej komisie. Informácie o veľkých projektoch nájdete v databáze.

Major Projects 2014-2020 submitted

Untitled Document

Major Projects 2014-2020 - Full Dataset

Hlavné projekty