Veľké projekty

Ďalšie nástroje

 

Veľké projekty sú rozsiahle investície v hodnote viac ako 50 miliónov eur na jeden projekt, podporované z prostriedkov vyčlenených na politiku súdržnosti EÚ. Projekty priamo prospievajú členským štátom a ich občanom, a to vytváraním lepšej infraštruktúry, zdravšieho životného prostredia, nových pracovných miest a podnikateľských príležitostí.

Major Projects 2014-2020 submitted

Untitled Document View the data

Major Projects 2014-2020 - Full Dataset

Hlavné projekty