Sociálne prijatie sa dostáva do módy

Región revitalizuje hospodárstvo a podporuje sociálne začleňovanie s dôrazom na módny priemysel.

Ďalšie nástroje

 
Projekt sa zameral na využitie rómskeho kultúrneho dedičstva, v rámci ktorého sa obyvatelia učili príslušné zručnosti, ako sú šitie, krajčírstvo a odevný dizajn. © HUSK Design Projekt sa zameral na využitie rómskeho kultúrneho dedičstva, v rámci ktorého sa obyvatelia učili príslušné zručnosti, ako sú šitie, krajčírstvo a odevný dizajn. © HUSK Design

" Iniciatíva pracuje s rómskou kultúrou a identitou gemerského regiónu ako s hlavným prvkom, a to nie iba na izolovanom základe, ale predstavuje skutočný podporný prvok. Projekt Kutika vďaka tomu považujem za sľubný experiment a môže byť príkladom aj pre iniciatívy v ďalších regiónoch. "

Rudolf Chmel, predseda Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny

Vzhľadom na rastúcu sociálnu neznášanlivosť, ktorá je zapríčinená nadpriemernou mierou nezamestnanosti, a rastúcu populáciu sociálne znevýhodnených obyvateľov (vrátane Rómov) sa vedúci predstavitelia slovenského mesta Tornaľa rozhodli konať. Ich cieľom bolo vytvoriť pracovné miesta, ktoré by sociálne znevýhodnenému obyvateľstvu nielen priniesli prácu, ale aj podporili jeho kultúru. S týmto zámerom sa obrátili na módu.

Módny most

Prvým krokom bolo vybaviť cieľovú skupinu obyvateľov potrebnými zručnosťami. Projekt sa pritom zameral na využitie rómskeho kultúrneho dedičstva, v rámci ktorého sa obyvatelia učili príslušné zručnosti, ako sú šitie, krajčírstvo a odevný dizajn. Program pomáhala koordinovať organizácia Romani Design, ktorá sa zameriava na znižovanie sociálnej neznášanlivosti zacielenej na rómskych obyvateľov. Cieľom bolo využiť módu, ku ktorej majú vzťah všetci, ako most medzi rómskou kultúrou a spoločnosťou ako celkom.

V rámci projektu bolo na účasť vo všeobecnom školiacom programe vybraných 30 jednotlivcov – 15 občanov Slovenska a 15 občanov Maďarska. Toto počiatočné školenie sa zameralo nielen na konkrétne zručnosti v súvislosti s módou, ale aj na všeobecné zručnosti, ako sú sociálne zručnosti a odborná príprava. Po záverečnej skúške sa skupina zúžila na 14 finalistov, ktorí dostali pozvánku na ďalšie pôsobenie vo svete módy.

Prehliadka

Príprava vyvrcholila veľmi úspešnou mestskou módnou prehliadkou, ktorá pritiahla významnú mediálnu pozornosť. Medzi početnými dizajnovými kúskami, ktoré zdobili mólo, boli návrhy inšpirované rómskou kultúrou a na ich tvorbe sa podieľali aj účastníci projektu. Kolekcia sa predáva v priestoroch módneho štúdia Romani Design a v ich webovom obchode.

Partneri projektu stavajú na skúsenostiach kurzu odbornej prípravy a hľadajú príležitosti, ako v ňom pokračovať a rozšíriť ho o nových účastníkov. „V závere som nemohla od vzrušenia ani spať,“ spomína Iveta, jedna z krajčírok.

Celkové investície a financovanie EÚ

Celkové investície do projektu „HUSK Design – Opätovná industrializácia prostredníctvom inovatívnych technológií: oživenie odevných závodov v Tornali pomocou maďarského konfekčného dizajnu“ boli 312 120 EUR, pričom Európsky fond regionálneho rozvoja EÚ prispel sumou 252 037 EUR v rámci operačného programu „Program maďarsko-slovenskej cezhraničnej spolupráce“ v programovom období rokov 2007 – 2013.

Termín návrhu

20/07/2015