Podniky v pohybe vďaka IT

Spolupráca, investície a spoločné úsilie budujú lepšiu technologickú infraštruktúru malých podnikov v strednej Európe a pomáhajú rozvíjať a podporovať malé a stredné regionálne podniky.

Ďalšie nástroje

 
Podniky si uvedomili potrebu manažmentu služieb IT, čiže potrebu implementácie a správy kvalitných služieb IT, ktoré zodpovedajú potrebám firmy. Podniky si uvedomili potrebu manažmentu služieb IT, čiže potrebu implementácie a správy kvalitných služieb IT, ktoré zodpovedajú potrebám firmy.

" Stať sa inovátorom bola výzva... výkonný riaditeľ sa teraz so mnou radí v súvislosti s možnými novými produktmi a stratégiami predaja. Skutočne každému odporúčam, aby sa pomocou programu INNOTRAIN IT stal inovátorom. "

Günter Strolz, riaditeľ spoločnosti IT SWARCO TRAFFIC SYSTEMS GmbH, Nemecko

Informačné technológie (IT) môžu byť pre malé podniky veľmi komplikované, sú však kľúčom k podnikateľskému úspechu v 21. storočí. Projekt „INNOTRAIN IT“ (Inovačné školenie IT pre strednú Európu) pomáha podnikom zvýšiť kapacitu IT prostredníctvom školení a poskytovania zdrojov. To vytvára prostredie na rozvoj inovácií.

Prostredníctvom spolupráce projekt vyškolil tisíce pracovníkov a pracoval takmer s tuctom začínajúcich podnikov.

Získavanie znalostí prostredníctvom školení

Hlavným záujmom každého malého podniku je znižovať náklady na IT. Projekt INNOTRAIN IT pomáha malým a stredným podnikom prostredníctvom praktických školení znižovať náklady na informačné technológie o 20 %, čo im umožňuje vyčleniť viac zdrojov na inovácie. Na konkrétnych príkladoch sa pracovníci učia o najnovších postupoch v oblasti IT.

Nadnárodný charakter projektov navyše umožňuje predstaviteľom podnikov oboznámiť sa s riešeniami v rámci celej Európskej únie.

Vyvinutie modelu IT ako riešenia obchodných problémov

Na úspešné riešenie IT sú často potrebné tie správne nástroje. Pomocou usmernení vyvinutých univerzitou v Münsteri projekt INNOTRAIN IT pomáha podnikom vytvoriť prostredie spolupráce medzi počítačmi a zamestnancami.

V prípade dosiahnutia tej správnej kombinácie malé a stredné podniky zlepšia svoje informačno-technologické prostredie, čo povedie k podnikateľským inováciám a lepším hospodárskym príležitostiam. Vďaka školeniu INNOTRAIN IT mnohé malé a stredné podniky v strednej Európe úspešne zvýšili svoj inovačný potenciál.


Celkové investície a financovanie EÚ

Celkové investície do projektu „Sieť INNOTRAIN IT pre správu a inovácie služieb“ predstavujú sumu 1 950 610 EUR, z ktorej Európsky fond regionálneho rozvoja prispel sumou 1 537 356 EUR z operačného programu „Stredná Európa“ na programové obdobie rokov 2007 – 2013.


Termín návrhu

16/12/2014