Transformácia postsocialistických miest na konkurencieschopnejšie a príťažlivejšie mestské prostredie

Projekt „ReNewTown“ investoval do štyroch pilotných projektov obnovy miest navrhnutých s cieľom zlepšiť medziregionálnu výkonnosť hospodárstva, podporiť sociálnu súdržnosť a kultúrnu aktivitu a posilniť modernizáciu mestskej krajiny. Táto iniciatíva poskytuje mestám strednej a východnej Európy, ktoré boli ovplyvnené socialistickými metódami plánovania, sociálne a environmentálne modely osvedčených postupov.

Ďalšie nástroje

 
Výsadba zelene vo Varšave. Výsadba zelene vo Varšave.

" Zmeny uskutočnené v mestách a mestských štvrtiach, ktoré boli zapojené do projektu ReNewTown za posledné štyri roky, ma presvedčili o tom, že môžu byť atraktívnymi miestami pre život, prácu a oddych. Okrem toho projekt ReNewTown dal dokopy odborníkov z praxe a výskumníkov v rámci spoločnej práce na riešení problémov týkajúcich sa revitalizácie a zlepšenia života miestnych komunít. "

Magdalena Wątorska-Decová, koordinátorka projektu ReNewTown

Partneri projektu ReNewTown uskutočnili prieskum medzi obyvateľmi, odborníkmi a podnikateľmi v desiatich mestách v piatich krajinách, v rámci ktorého sa pokúsili stanoviť úspešné a neúspešné prvky v mestských štvrtiach. Jedným z príkladov je ArtZONA, miesto konania podujatí v meste Nowa Huta pri Krakove, kde sa usporadúvajú kultúrne a sociálne podujatia a rôzne ďalšie aktivity. Zanedbané ihrisko na sídlisku vo Velenje sa zrekonštruovalo a vytvoril sa inšpiratívny priestor pre všetky generácie, pričom miestni dobrovoľníci odpracovali 1 567 hodín, čím zabezpečili väčšinu manuálnej práce.

Na veľkom panelákovom sídlisku v Prahe bolo zriadené Centrum pre malé a stredné podniky na podporu miestnych podnikateľov v oblasti s vysokou nezamestnanosťou. Stará socialistická architektúra v Hnúšti na Slovensku sa transformovala na Múzeum socialistických kuriozít, ktoré získalo do daru približne 600 artefaktov a stalo sa turistickou atrakciou, čím pomôže zachovať poznatky o socialistickej minulosti Hnúšte pre budúce generácie.

Modely osvedčených postupov

Okrem skúseností nadobudnutých v rámci pilotných iniciatív projekt ReNewTown vytvoril online databázu skúseností a poznatkov získaných pri podobných projektoch za posledných 20 rokov. Databáza zahŕňa 148 modelov osvedčených postupov, ako aj kontakty na odborníkov, a je verejne prístupná.

Hlavné zistenia projektu sú spolu s riešeniami pre mestské oblasti bojujúce s chudobou a sociálnymi nerovnosťami uvedené v projektových publikáciách, ktoré zahŕňajú príručku modelov, manuál mestskej revitalizácie a stratégiu pre postsocialistické mestá. Okrem toho sa po realizácii projektu ReNewTown vytvorilo približne päť pracovných miest.


Celkové investície a financovanie EÚ

Celková investícia do projektu „ReNewTown“ je 1 474 181,60 EUR, pričom Európsky fond regionálneho rozvoja prispel sumou 1 237 122,36 EUR z operačného programu „Stredná Európa“ na programové obdobie rokov 2007 – 2013.


Termín návrhu

10/12/2014