Obnova populácie orlov skalných v strednej Európe

Projekt na obnovu udržateľnej populácie orlov skalných v regióne česko-slovenskej hranice pomohol zvýšiť povedomie o možných výhodách biodiverzity a posilnil cezhraničnú spoluprácu.

Ďalšie nástroje

 
Cecilka ako orlíča v miestnom útulku.  © Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Cecilka ako orlíča v miestnom útulku. © Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

" Následkom zotavenia Cecilky bola nová generácia orlov skalných; už v októbri bolo možné sledovať, ako jej prvé mláďatá lietajú okolo hniezda so svojimi rodičmi. Toto úspešné hniezdenie predstavuje jeden z cieľov tohto projektu – zblíženie novozaloženej mikro-populácie orlov skalných na Morave so stabilnejšou populáciou na Slovensku. Teraz sa očakávajú ďalšie šťastné príbehy orlov, ktorých vypustili medzi rokmi 2006 a 2012. "

Denisa Bernátová, projektová manažérka z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Vo všeobecnosti mal projekt priaznivý vplyv na orlov skalných. Prvý hniezdiaci pár orlov skalných v Českej republike za viac ako 100 rokov bol zaznamenaný v roku 2010, pričom orlica menom Cecilka – narodená v roku 2006 na Slovensku a vypustená do divočiny na českej strane Beskýd – nedávno zniesla mláďa.

Miestna biodiverzita

Orol skalný je popredný druh, ktorý priťahuje turistov a umožňuje ochrancom životného prostredia presadzovať záujem o ochranu miestneho prírodného prostredia. Organizátori tohto projektu sú presvedčení, že návrat stabilnej populácie orla skalného do Beskýd na česko-slovenskej hranici pomôže posilniť spojenie medzi úspešnou ochranou životného prostredia a vidieckymi hospodárstvami.

Predpokladá sa, že úspech projektu týmto spôsobom podporí vznik udržateľných pracovných miest na oboch stranách česko-slovenskej hranice, čo prispieva k zachovaniu prírodného prostredia.

Vzdelávací proces pre všetkých

Veľký dôraz sa kladie na miestne vzdelávacie a propagačné činnosti. S iniciatívou bolo oboznámených približne 150 000 občanov, zatiaľ čo webové stránky ako www.orelskalni.cz pomáhajú so získaním záujmu. Do základných škôl v regióne sa takisto odoslali propagačné materiály.

Súčasné činnosti sú zamerané na monitorovanie hniezd a mláďat, starostlivosť o zvieratá v núdzi a šírenie týchto informácií na verejnosti.

Volanie divočiny

Cecilka je jedným zo štyroch orlov skalných, ktorých vypustili z miestneho útulku v snahe o starostlivé navrátenie týchto vznešených dravých vtákov do regiónu, ktorý sa nachádza na oboch stranách hranice medzi Českou republikou a Slovenskom. Orly skalné boli v Českej republike na prelome 20. storočia takmer na pokraji vyhynutia.

Po ich vypustení boli všetky štyri orly každodenne monitorované pomocou rádiového vysielača. Vďaka nemu ochrancovia životného prostredia zistili, že Cecilka utrpela vážne zranenia potom, ako ju postrelili. Po záchrannej akcii a liečbe sa Cecilka úplne zotavila a následne ju vypustili späť do divočiny. Všetci, ktorí sa podieľali na tomto prelomovom projekte, boli nadšení, keď si našla partnera.

Celkové investície a financovanie EÚ

Celkové investície do projektu „Návrat orla skalného do Českej republiky“ boli 352 508 EUR, pričom Európsky fond regionálneho rozvoja EÚ prispel sumou 277 490 EUR v rámci operačného programu „Slovenská republika – Česká republika“ na programové obdobie rokov 2007 – 2013.

Termín návrhu

13/08/2015