Získavanie skúseností s tvorbou politík

Na základe projektov podporených v rámci regionálnej politiky a politiky súdržnosti EÚ vznikajú dôležité štúdie, analýzy, správy a závery, ktoré môžu podporiť výmenu skúseností, poznatkov a osvedčených postupov v rámci celej EÚ. Táto vyhľadávacia databáza obsahuje prípadové štúdie, dodatočné hodnotiace správy a zhrnutia ďalších projektov a bola vytvorená predovšetkým pre predkladateľov projektov, tvorcov politík a ďalších odborníkov z praxe, aby sa posilnilo získavanie skúseností s tvorbou politík. Tieto dokumenty sú voľne prístupné prostredníctvom vyhľadávania v poliach nižšie.

Ďalšie nástroje