Mestá uspôsobené pre chodcov ponúkajú čistejšie a bezpečnejšie priestranstvá

Projekt CityWalk pomáha desiatim mestám v podunajskej oblasti znižovať emisie, hluk a zápchy na cestách prostredníctvom súboru opatrení, ktorými sa presadzujú udržateľné formy mobility. Dôraz sa kladie na zlepšovanie podmienok pre chodcov, aby boli mestá obývateľnejšie, bezpečnejšie a zdravšie.

Ďalšie nástroje

 
Poster ©Citywalk Project Poster ©Citywalk Project

" Projekt Citywalk pomáha využívať pozitívny vplyv chôdze v mestských oblastiach a vytvára tak obývateľnejšie mestá. "

Danilo Čeh, koordinátor projektu Citywalk

Projekt spája 17 partnerov z deviatich krajín: Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Maďarsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko a Srbsko. Samosprávy, rozvojové agentúry, výskumné organizácie a obchodné komory z celej podunajskej oblasti si vymieňajú zaužívané postupy a metodiky. Cieľom je pomáhať mestám pri vytváraní efektívnych systémov mestskej dopravy zameraných na ľudí, v ktorých sa chôdza uprednostňuje pred motorovou dopravou.

Pilotné opatrenia

Partnerské mestá vykonávajú malé pilotné opatrenia zamerané na zlepšenie pochôdznosti. V záujme úspešného naplnenia ich plánov projektový tím zostavil súbor nástrojov pochôdznosti. Súbor nástrojov sa odvíja od testov a bol doladený pomocou pilotných opatrení. Obsahuje špeciálne navrhnutý index pochôdznosti, ktorý môže byť použitý na zmeranie úrovní pochôdznosti v rôznych mestských štvrtiach. Zdroje online zároveň mestám umožňujú, aby si vymieňali osvedčené postupy a riešili spoločné problémy.

Po dokončení pilotných opatrení a predložení plánov pochôdznosti sa mestá pustia do zostavovania konkrétnych politických návrhov, aby zabezpečili zmenu prispôsobenú svojim potrebám a prostrediu. Hoci hlavným záujmom projektu je chôdza, problémy sa v ňom riešia ucelene v záujme zlepšenia mestskej mobility prostredníctvom účinnej kombinácie rôznych dopravných prostriedkov, či už verejných, alebo súkromných.

Nositeľ zmeny

Zmeny, ktorými sa podnecuje a podporuje lepšie prostredie pre chodcov, by mohli zahŕňať investície do infraštruktúry, napr. zmenu návrhu ulíc tak, aby boli chodci uprednostňovaní pred autami. Zatiaľ sa skúmajú „mäkké“ zásahy, ktoré povzbudzujú ľudí, aby nechali doma auto, napr. schémy na zvyšovanie povedomia, ktorými sa presadzuje chôdza a jej zdravotné prínosy. Okrem toho by sa mohli využiť politické zásahy a zmeny miestnych predpisov na zavedenie nových obmedzení rýchlosti, pozmenenie parkovacích predpisov, presadzovanie cestných návrhov priaznivých pre chodcov či na zlepšenie verejnej dopravy.

Mestá zapojené do projektu:

  • Kamnik a Ptuj, Slovinsko
  • Nyíregyháza, Maďarsko
  • Oradea, Rumunsko
  • Praha, Česká republika
  • Valjevo, Srbsko
  • Varazdin, Chorvátsko
  • Varna, Bulharsko
  • Weiz, Rakúsko
  • Žilina, Slovensko

Prijímatelia

„Celá moja rodina chodí do práce a školy peši a sme veľmi radi, že vďaka projektu CityWalk bola na prechodoch pre chodcov osadená signalizácia LED, pretože je očividné, že autá jazdia pomalšie a my peší sa cítime oveľa bezpečnejšie. Dúfame, že toto opatrenie CityWalk povzbudí všetkých zodpovedných tvorcov politiky, aby zaviedli takéto alebo podobné činnosti a presadzovali dôležitosť chôdze a bezpečnosti peších v premávke.“ 

 

Marina Radosavljević, obyvateľka ulice Vrazova v centre mesta Varaždin (Chorvátsko) 

 

„Pred projektom CityWalk som mala neustále problémy pre nesprávne vystavané chodníky, parkovacie miesta a zlé rozloženie celého trhu. Autá parkovali rovno pred vchodom do môjho obchodu a blokovali priestor určený pre chodcov a mojich zákazníkov. Prostredníctvom CityWalk mesto tieto problémy vyriešilo. Upravili chodník, zakázali parkovanie a podporili chôdzu. Teraz mojim zákazníkom nič nebráni v bezpečnej chôdzi, majú normálny prístup do obchodov a sú oddelení od áut.“

 

Ljudmila Grabar, majiteľka obchodu v centre mesta Ptuj (Slovinsko).

Celková investícia a finančné prostriedky EÚ

Celková investícia na projekt „CityWalk – Vytváranie priestranstiev so zodpovedným využívaním energie: zavádzanie miest uspôsobených pre chodcov v podunajskej oblasti“ dosahuje 2 229 590 EUR, pričom Európsky fond regionálneho rozvoja a Nástroj predvstupovej pomoci prispievajú sumou 1 895 151 EUR v rámci operačného programu „Dunajský nadnárodný program“ na programové obdobie rokov 2014 – 2020.

Termín návrhu

29/08/2018