Boj osôb závislých od drog (Struggle for Addict on Drugs – SAD) – rehabilitačný program pomáha závislým na Slovensku a v Maďarsku

Projekt spolupráce neziskovej organizácie Nádej – Reménység na Slovensku a Megálló Csoport Alapítvány v Maďarsku pomáha ľuďom trpiacim závislosťou opätovne sa začleniť do spoločnosti. Projekt boja osôb závislých od drog (SAD) sa nezameriava výlučne na zdravotnú starostlivosť, ale používa sa v rámci neho celý rad metód na pomoc závislým osobám pri osobnom rozvoji, aby mohli začať nový život.

Ďalšie nástroje

 
Headquarters of SAD project partners Nádej – Reménység and Megálló Csoport Alapítvány ©Nádej – Reménység, n. o. Headquarters of SAD project partners Nádej – Reménység and Megálló Csoport Alapítvány ©Nádej – Reménység, n. o.

" Myslím, že hlavným posolstvom nášho programu je to, že spolu dokážeme všetko. Zavedenie a financovanie programu bolo ťažké, ale musíme sa neustále zameriavať na náš cieľ a poslanie. Nadviazali sme cenné vzťahy s odborníkmi, školami, organizáciami občianskej spoločnosti, vyliečenými narkomanmi a ich rodinami a mohli sme tak získať užitočné odborné znalosti a podeliť sa o ne. "

David Szőcs, projektový koordinátor SAD, Nádej – Reménység

V rámci SAD bola v slovenskej dedine Veľké Kosihy premenená kotolňa s rozlohou 367 m² na viacúčelové centrum určené na šport, voľný čas, prevenciu závislostí a podujatia zamerané na rehabilitáciu. Na použitie ho sprístupnili miestni obyvatelia, študenti a narkomani.

V rámci projektu sa zorganizovali hodiny angličtiny, maďarčiny a slovenčiny, kurzy varenia, záhradkárstva, zvládania konfliktov, sebauvedomenia a kurzy na tému právnych otázok a otázok podnikania. Celkovo sa na 30 cezhraničných podujatiach zúčastnilo 2 232 osôb, z toho 1 062 žien a 93 osôb z marginalizovaných skupín vrátane Rómov.

Dlhoročné skúsenosti v boji proti závislosti

Hoci organizácie pracujú vo veľmi odlišných prostrediach, slovenská vo vidieckych oblastiach okolo Veľkých Kosíh a maďarská v Budapešti, obaja partneri majú rovnaké poslanie: sociálna reintegrácia ľudí, ktorí bojujú so závislosťou. Obe organizácie pôsobia v tejto oblasti už vyše 20 rokov a majú veľa skúseností, o ktoré sa môžu podeliť.

Projekt SAD vznikol na základe predpokladu, že po liečbe sa musia narkomani naďalej zotavovať a pracovať na svojom dlhodobom osobnom rozvoji v podpornej komunite. Posilnením spolupráce v tejto oblasti sa na tento účel v rámci projektu vytvorila základná infraštruktúra a podarila sa znížiť pracovná záťaž odborníkov a dobrovoľníkov.

Študijné návštevy, semináre a prednášky

Práca v rámci SAD sa začala organizáciou päťdňových študijných návštev odborníkov v zariadeniach partnerov, počas ktorých si účastníci vymieňali osvedčené postupy. Zorganizovali sa dvojdňové návštevy pre ľudí závislých od alkoholu, drog a hazardných hier, aby sa mohli zúčastniť na terapeutických sedeniach so svojimi rodinami.

V rámci projektu sa uskutočnilo 58 odborných podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 193 organizácií. Zahŕňali konferenciu o prevencii závislostí v Budapešti a tlačové konferencie a semináre v Budapešti a vo Veľkých Kosihách. Na seminároch sa zúčastnili odborníci na duševné zdravie, sociálni pracovníci, psychológovia, pedagógovia, divadelní terapeuti a vyliečení narkomani.

Uskutočnili sa diskusie za okrúhlym stolom s odborníkmi a so zástupcami inštitúcií pôsobiacich v oblasti prevencie a liečby závislostí. Pre starších žiakov základných škôl, žiakov stredných škôl a chovancov nápravných ústavov pre mladistvých bola zorganizovaná séria prednášok o drogovej závislosti. Počas prednášok odborníci hovorili o hrozbe závislosti a rehabilitovaní narkomani rozprávali o svojich skúsenostiach.

Vybavenie zakúpené na použitie pri rehabilitačných činnostiach zahŕňalo hudobné nástroje, bezpečnostné vybavenie pre prácu, kancelárske a vzdelávacie materiály, elektronické zariadenia, knihy, športové potreby a malý traktor. Bol vytvorený film, v ktorom sa predstavujú metódy, ktoré sa použili v rámci SAD, a brožúra o prevencii závislostí.

Celková investícia a finančné prostriedky EÚ

Celková investícia do projektu „SAD – Struggle of addicts on drugs“ je 265 037 EUR, pričom z Európskeho fondu regionálneho rozvoja EÚ sa prispelo sumou 225 281 EUR v rámci operačného programu „Interreg V-A – Slovensko-Maďarsko“ na programové obdobie 2014 – 2020. Investícia spadá pod prioritu „zlepšovanie cezhraničnej spolupráce verejných orgánov a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti“.