Aktívnejšia úloha v hospodárstve a spoločnosti pre ľudí starších ako 50 rokov v Maďarsku a na Slovensku

V rámci projektu Strieborná ekonomika realizovaného v regiónoch stredné a západné Zadunajsko v Maďarsku a v regiónoch Bratislava a západné Slovensko na Slovensku boli vyvinuté nástroje na podporu zdravého a aktívneho starnutia, na zvýšenie zamestnanosti a na zníženie chudoby u osôb starších než 50 rokov. Kľúčovým podujatím bola výstava a veľtrh Strieborná ekonomika, ktoré sa konali v apríli 2018 v pevnosti Monoštor v maďarskom meste Komárom. Cieľom podujatia, na ktorom sa zúčastnilo približne 4 000 návštevníkov a 130 vystavovateľov, bolo zvýšiť povedomie o tom, ako môžu starší ľudia stimulovať ekonomiku vytváraním dopytu po nových tovaroch a službách.

Ďalšie nástroje

 
Silver Economy exhibition and fair at Fort Monostor, Komárom, Hungary ©Rába-Duna-Vág European Grouping of Territorial Cooperation, 2018 Silver Economy exhibition and fair at Fort Monostor, Komárom, Hungary ©Rába-Duna-Vág European Grouping of Territorial Cooperation, 2018

" „Bolo skvelé vidieť všetky produkty a služby pre túto vekovú skupinu zhromaždené na jednom mieste a mať k dispozícii všetkých výrobcov na diskusiu. Seniori sú často ignorovaní, dokonca aj v rámci rodín, a tento projekt im poskytol príležitosť, aby im niekto venoval pozornosť a počúval ich.“ "

Peter Bányai, Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány – Nadácia pre rozvoj podnikania regiónu Kisalföld

V rámci projektu boli zorganizované vzdelávacie aktivity pre viac než 250 osôb starších než 50 rokov zamerané na používanie inteligentných zariadení; elektronickú verejnú správu na daňové, obchodné a spotrebiteľské účely; a hľadanie zamestnania vrátane vypracovania životopisu a prípravy na pohovor. Usporiadali sa kurzy angličtiny, maďarčiny a slovenčiny v rozsahu 32 až 128 hodín.

Uskutočnili sa workshopy, konferencie a výmeny osvedčených postupov týkajúcich sa starnutia a zamestnanosti; starnutia a inovácie, ktoré boli zamerané na nové technológie a nezávislý život; starnutia a konkurencieschopnosti podnikov; a produktov a služieb súvisiacich so zdravým starnutím.

Stretnutia s verejnými činiteľmi v šiestich maďarských župách a slovenských regiónoch zahŕňali diskusiu o stratégiách starnutia a širšej koncepcii striebornej ekonomiky – tovary a služby, pri ktorých sa využíva potenciál starších ľudí a ktoré uspokojujú ich potreby.

Čoraz dôležitejšia skupina

Vzhľadom na nárast demografickej populácie nad 50 rokov v posledných rokoch je dôležité, aby sa starnutie považovalo skôr za príležitosť než za problém. Starší ľudia potrebujú pomoc, aby mohli dlhšie pracovať, a trh sa musí prispôsobiť ich potrebám. Cieľom podujatí v rámci projektu Strieborná ekonomika bolo zastrieť negatívny obraz o procese starnutia zdôraznením dôležitých úloh, ktoré môžu seniori zohrávať ako spotrebitelia, zamestnávatelia alebo zamestnanci.

V rámci projektu sa identifikovali spoločnosti a organizácie v maďarsko-slovenskom pohraničnom regióne, ktoré sú významné pre cieľovú skupinu, a vytvorila sa sieť týchto subjektov. Na webovom sídle projektu bol zverejnený katalóg výrobkov a služieb členov siete, ktorý vyšiel aj v tlačenej podobe, a boli vytvorené marketingové nástroje.

Produkty a služby na výstave

Vystavovatelia na výstave a veľtrhu Strieborná ekonomika ponúkali produkty a služby pre osoby staršie než 50 rokov a mnohí z nich do tejto vekovej skupiny sami patrili. Zahŕňali zástupcov podnikov pôsobiacich v oblastiach, ako sú cestovný ruch, kúpele, alternatívna medicína, zdravotnícke potreby, krása, joga, spotrebný tovar, domáce spotrebiče, elektrické vozidlá, bicykle, finančné poradenstvo a poistenie.

Návštevníci si mohli vyskúšať bioprodukty, masáže a liečebné procedúry, porozprávať sa s vystavovateľmi alebo získať rady od agentúr v oblasti zamestnanosti. Počas celého podujatia sa konali prezentácie, v rámci ktorých boli predstavené spoločnosti, ktoré sa venujú ľuďom vo veku nad 50 rokov.

Vďaka projektu Strieborná ekonomika sa posilnila cezhraničná spolupráca medzi obyvateľmi, subjektmi verejného a súkromného sektora, priemyselnými a obchodnými spoločnosťami, obchodnými komorami, obchodnými združeniami a organizáciami zastupujúcimi starších ľudí a podporil sa záujem o cezhraničné činnosti. Malo by to pomôcť popularizovať produkty a služby pre starších občanov a podporiť hospodársky rast v rôznych sektoroch.

Celková investícia a finančné prostriedky EÚ

Celková investícia na projekt „Strieborná ekonomika“ dosahuje 334 236 EUR, pričom z Európskeho fondu regionálneho rozvoja EÚ sa prispieva sumou 284 101 EUR v rámci programu spolupráce „Interreg V-A – Slovensko – Maďarsko“. Investícia spadá pod prioritu „Posilnenie cezhraničnej spolupráce verejných orgánov a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti“.

 

Termín návrhu

27/05/2019