Slovník

Ďalšie nástroje

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Štátna pomoc

Účelom predpisov EÚ v oblasti štátnej pomoci je zaistiť, aby sa verejné prostriedky nevyužívali na deformovanie hospodárskej súťaže alebo na poskytnutie nespravodlivej konkurenčnej výhody na európskom jednotnom trhu.

Štátna pomoc je taká pomoc vlády, vďaka ktorej môže podnik získať nespravodlivú konkurenčnú výhodu voči svojim obchodným rivalom. Štátna pomoc môže mať viacero podôb. Môže ísť napríklad o poskytnutie grantov, daňových úľav alebo nákup tovarov a služieb za ceny, ktoré sú výhodné pre daný podnik.

Predpisy EÚ vo všeobecnosti zakazujú štátnu pomoc a jej poskytnutie je oprávnené len za určitých podmienok, ktoré sa viažu na všeobecný hospodársky vývoj. Komisia je zodpovedná za uniformné uplatňovanie a dodržiavanie predpisov o štátnej pomoci vo všetkých členských štátoch. Príslušné predpisy o štátnej pomoci sa vzťahujú aj na operačné programy EÚ v oblasti regionálneho rozvoja.