Slovník

Ďalšie nástroje

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Ocenenie RegioStars

Cieľom iniciatívy RegioStars je podporiť výmenu skúseností a osvedčených postupov medzi európskymi regiónmi a stimulovať tak inovácie.

Cena sa každoročne udeľuje najlepším projektom regionálneho rozvoja podporovaným v rámci regionálnej politiky EÚ. Vyhrávajú originálne a inovatívne projekty, ktoré môžu iné regióny inšpirovať v rôznych oblastiach, ako sú inovácie MSP, biohospodárstvo a udržateľná mestská doprava.

Na ocenenie môžu byť nominované projekty, ktoré sa ukázali ako inovatívne, udržateľné a prínosné pre hospodárstvo daného regiónu. Nominované projekty tiež museli priniesť také výsledky, ktoré môžu zlepšiť miestne, regionálne a medziregionálne partnerstvá.

Ďalšie informácie