Slovník

Ďalšie nástroje

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Rozšírenie

Rozšírenie EÚ prebiehalo vo viacerých vlnách. K zakladajúcim šiestim členom Európskych spoločenstiev (Belgicko, Francúzsko, Holandsko, Luxembursko, Nemecko a Taliansko) sa doteraz pripojilo 22 krajín:

 • 1973: Dánsko, Írsko, Spojené kráľovstvo
 • 1981: Grécko
 • 1986: Portugalsko, Španielsko
 • 1995: Fínsko, Rakúsko, Švédsko
 • 2004: Cyprus, Česká republika, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Poľsko, Slovensko, Slovinsko
 • 2007: Bulharsko, Rumunsko
 • 2013: Chorvátsko

Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko, Čierna Hora, Island, Srbsko a Turecko majú štatút kandidátskych krajín. V súčasnosti prebiehajú prístupové rokovania s Čiernou Horou, Srbskom a Tureckom, zatiaľ čo rokovania s Islandom sú nateraz pozastavené. Ďalšie krajiny západného Balkánu (Albánsko, Bosna a Hercegovina, Kosovo*) sú potenciálnymi kandidátmi na členstvo.

Počas obdobia rokov 2014 – 2020 predstavuje nástroj predvstupovej pomoci (IPA) finančný nástroj, ktorým EÚ disponuje počas predvstupového procesu. Pomoc je v prípade kandidátskych krajín poskytovaná na základe prístupového partnerstva a v prípade potenciálnych kandidátskych krajín na základe európskeho partnerstva.

* Týmto označením nie sú dotknuté pozície k štatútu a označenie je v súlade s rezolúciou BR OSN č. 1244 a so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora k vyhláseniu nezávislosti Kosova.