Slovník

Ďalšie nástroje

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Nástroj predvstupovej pomoci (IPA)

EÚ vytvorila nástroj predvstupovej pomoci (IPA), aby pomohla kandidátskym krajinám a potenciálnym kandidátskym krajinám.

Nástroj predvstupovej pomoci sa používa od roku 2007 a nahrádza niekoľko starších predvstupových programov EÚ (PHARE, ISPA, SAPARD, CARDS a finančný nástroj pre Turecko).

V období 2014 – 2020 je na nástroj predvstupovej pomoci vyčlenených viac ako 11 miliárd EUR, ktoré sa použijú na päť oblastí politík:

 • prechodná pomoc a budovanie inštitúcií,
 • sociálno-ekonomický a regionálny rozvoj,
 • rozvoj ľudských zdrojov,
 • poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka,
 • regionálna a územná spolupráca.

O financovanie prostredníctvom nástroja IPA môžu požiadať ako kandidátske krajiny (Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko, Čierna Hora, Srbsko, Turecko), tak aj potenciálne kandidátske krajiny (Albánsko, Bosna a Hercegovina, Kosovo podľa rezolúcie č. 1244 Bezpečnostnej rady OSN).

Podpora z nástroja predvstupovej pomoci sa poskytuje prostredníctvom viacročných programov a vyžadujú sa tiež strategické dokumenty jednotlivých krajín: osobitné dokumenty strategického plánovania každého príjemcu. Takto sa kandidátske krajiny môžu pripraviť na čerpanie prostriedkov EÚ, ktoré budú môcť využiť po vstupe do Únie (vrátane prostriedkov poskytovaných v rámci regionálnej politiky na obdobie 2014 – 2020).

Ďalšie informácie