Slovník

Ďalšie nástroje

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Medziregionálna spolupráca

Cieľom medziregionálnej spolupráce je zlepšiť regionálny rozvoj v EÚ prostredníctvom výmeny know-how a skúseností medzi regiónmi.

Program medziregionálnej spolupráce INTERREG EUROPE je v rámci politiky súdržnosti v období 2014 – 2020 súčasťou cieľa Európska územná spolupráca. Tento program sa zameriava na zvýšenie efektivity politík regionálneho rozvoja, modernizáciu hospodárstva a zvýšenie konkurencieschopnosti v Európe.

Je rámcom pre spoluprácu regiónov a miestnych subjektov nielen v 28 členských štátoch EÚ, ale aj v Nórsku a Švajčiarsku.

Z Európskeho fondu regionálneho rozvoja sú čiastočne financované aj iné programy, ktoré v rámci cieľa Európska územná spolupráca patria do oblasti medziregionálnej spolupráce:

INTERACT – podpora vytvárania osvedčených postupov a ich výmeny medzi orgánmi poverenými implementáciou programov spolupráce

ESPON – monitorovacia sieť pre územné plánovanie

URBACT – vznik a podpora mestských sietí a rozvoj miest