Slovník

Ďalšie nástroje

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

INTERACT

Program INTERACT 2014 – 2020 ponúka podporu zainteresovaným stranám, ktoré v rámci cieľa Európskej územnej spolupráce politiky súdržnosti uskutočňujú programy financované EÚ.

INTERACT poskytuje poradenstvo v oblasti manažmentu a implementácie, podporu pri organizácii tematických seminárov a šírení príkladov osvedčených postupov.

Program poskytuje pomoc inštitúciám a organizáciám v celej Európe, ktoré sú zodpovedné za riadenie programov územnej spolupráce. Ide o riadiace orgány, spoločné technické sekretariáty, národné kontaktné miesta, ako aj o orgány zodpovedné za certifikáciu a audity. Činnosti programu sa realizujú okrem všetkých členských štátov aj v Nórsku a Švajčiarsku.