Slovník

Ďalšie nástroje

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Finančné opravy

K finančným opravám (odobratiu finančných prostriedkov) dochádza pri nesprávnom vyplatení prostriedkov na realizáciu projektov podporovaných Európskou úniou, ku ktorému došlo napríklad v dôsledku podvodu alebo iných nezrovnalostí.

Komisia vymáha prostriedky, ktoré boli získané alebo využité protiprávne, a využije všetky právne prostriedky, aby takéto platby vystopovala. Finančná oprava môže znamenať zrušenie časti alebo celého príspevku EÚ na operačný program.

Komisia disponuje celým radom kontrolných prostriedkov, ktoré slúžia na zabezpečenie riadneho využitia finančných prostriedkov EÚ. Na boj proti podvodom sa využívajú pravidelné postupy monitorovania, certifikácia výdavkov a prísne audity.