Slovník

Ďalšie nástroje

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Hodnotenie

Počas programového obdobia 2014 – 2020 sa využívajú tri typy hodnotenia: pred realizáciou akcie (ex ante), počas jej realizácie (priebežné) a po jej ukončení (ex post). Politika súdržnosti sa hodnotí v súlade s princípom partnerstva. Členské štáty sú zodpovedné za hodnotenie ex ante a Komisia vykonáva hodnotenie ex post.

Pokiaľ ide o priebežné hodnotenie, hlavnú zodpovednosť nesú členské štáty, Komisia však môže v spolupráci s členským štátom vykonať hodnotenie z vlastnej iniciatívy. Medzi hlavné úlohy Európskej komisie patrí poskytovanie usmernení o hodnoteniach a podpora výmeny skúseností medzi členskými štátmi.

Ďalšie informácie