Slovník

Ďalšie nástroje

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Európske zoskupenia územnej spolupráce (EZÚS)

Európske zoskupenia územnej spolupráce sa zameriavajú na uľahčovanie a podporu cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce v EÚ. Medzi ich úlohy patrí implementácia programov, ktoré sú spolufinancované z prostriedkov EÚ alebo v rámci ktoréhokoľvek iného projektu európskej cezhraničnej spolupráce.

Zoskupenia majú právnu subjektivitu a združujú orgány z viacerých členských štátov. Ich členmi môžu byť samotné členské štáty EÚ, regionálne alebo miestne orgány, asociácie alebo akékoľvek iné verejné orgány. EZÚS musia mať členov aspoň z dvoch členských štátov EÚ.