Slovník

Ďalšie nástroje

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Kohézny fond

Od roku 1994 sa Kohézny fond využíva na poskytovanie podpory chudobnejším regiónom Európy a stabilizáciu ich hospodárstiev s cieľom podporiť rast, zamestnanosť a udržateľný rozvoj. Fond prispieva na financovanie environmentálnych opatrení a transeurópskych dopravných sietí – projektov európskeho záujmu s mimoriadne vysokou prioritou – v 13 členských štátoch, ktoré vstúpili do EÚ od roku 2004, ako aj v Grécku a Portugalsku. Kohézny fond môže byť využitý aj na financovanie priorít politiky EÚ na ochranu životného prostredia.

Členské štáty s hrubým národným dôchodkom (HND) na obyvateľa nižším ako 90 % priemeru EÚ majú nárok na financovanie z Kohézneho fondu. Strop na príspevok z Kohézneho fondu na výdavky verejnej správy v členských štátoch je stanovený na 85 %. Rozpočet Kohézneho fondu na obdobie rokov 2014 – 2020 predstavuje približne 75 miliárd EUR (v cenách v roku 2014).

Ďalšie informácie