Rozvoj miest

Mestá sú považované za zdroj dnešných ekonomických, environmentálnych a sociálnych problémov, ale aj za ich možné riešenie. Európske mestské oblasti sú domovom viac ako dvoch tretín obyvateľov EÚ, spotrebujú asi 80 % energie a vyprodukujú až 85 % európskeho HDP. Tieto mestské oblasti sú motorom európskeho hospodárstva a v celej Únii pôsobia ako katalyzátor tvorivosti a inovácií. Sú to však zároveň miesta, na ktorých sa najvýraznejšie prejavujú pretrvávajúce problémy, ako je nezamestnanosť, segregácia a chudoba. Preto majú mestské politiky širší cezhraničný význam, a rozvoj miest je tak ústrednou témou regionálnej politiky EÚ.

Mestský rozmer politiky súdržnosti

V období rokov 2014 – 2020 je mestský rozmer hlavným ťažiskom politiky súdržnosti. Najmenej 50 % prostriedkov z EFRR na toto obdobie bude investovaných v mestských oblastiach. Tento podiel by sa mohol počas uvedeného obdobia ešte zvýšiť. Približne 10 miliárd EUR z EFRR bude priamo pridelených na integrované stratégie udržateľného rozvoja miest. A asi 750 miest bude mať možnosť realizovať tieto integrované stratégie udržateľného rozvoja miest.

Prečítajte si viac o tom, aký úžitok majú európske mestá z regionálnej politiky EÚ a o tom, ako sa vo vašom členskom štáte prejavuje politika súdržnosti.