Regionálna politika a najvzdialenejšie regióny

Európska únia zahŕňa deväť najvzdialenejších regiónov, ktoré sú od európskeho kontinentu geograficky veľmi vzdialené:

  • Guadeloupe a Réunion (2 francúzske regióny),
  • Mayotte (1 francúzsky zámorský departmán),
  • Francúzska Guyana a Martinik (2 francúzske správne korporácie),
  • Svätý Martin (1 francúzska zámorská správna korporácia)
  • Madeira a Azory (2 portugalské autonómne regióny),
  • Kanárske ostrovy (1 španielske autonómne spoločenstvo).

Ide o ostrovy a súostrovia v Karibskom mori, na západnom Atlantiku, v Indickom oceáne a o územie v amazonskom pralese. Napriek ich veľkej vzdialenosti od európskeho kontinentu sú aj tieto regióny integrálnou súčasťou EÚ. Žije v nich 4 800 000 ľudí, teda toľko, čo v Írsku.

Na najvzdialenejšie regióny sa vzťahujú všetky právne predpisy EÚ a práva a povinnosti spojené s členstvom v EÚ okrem prípadov, keď existujú špecifické opatrenia alebo výnimky. V súlade s článkom 349 ZFEÚ, cieľom týchto špecifických opatrení je reagovať na výzvy, ktorým najvzdialenejšie regióny čelia v spojitosti so svojou odľahlosťou, izolovanosťou, malou rozlohou, komplikovanou topografiou a podnebím a hospodárskou závislosťou od malého počtu výrobkov.

Najvzdialenejšie regióny ťažia z finančných prostriedkov politiky súdržnosti prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Európskeho sociálneho fondu.