Severné Írsko: Mierový program

Program PEACE III (2007-2013) je zvláštny program štrukturálnych fondov EÚ. Jeho cieľom je posilniť pokrok zameraný na mierovú a stabilnú spoločnosť a podporiť zmier v Severnom Írsku a v pohraničnej oblasti Írska.

Ďalšie nástroje

 

Program je súčasťou cieľa Európskej územnej spolupráce. Jeho celkový rozpočet predstavuje 333 miliónov €, pričom 225 miliónov € pochádza z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj (EFRR). Pokrýva Severné Írsko a pohraničnú oblasť Írska (zahŕňajúcu okresy Cavan, Donegal Leitrim, Louth, Monaghan a Sligo).

Program PEACE III riadi Orgán pre špeciálne programy EÚ EN.