Rozšírenie EÚ

Nástroj predvstupovej pomoci (NPP) má pomôcť krajinám, ktoré chcú vstúpiť do EÚ, aby svoju štátnu správu a hospodárstvo pripravili na členstvo. Fond, ktorý predstavuje dôležitý nástroj vonkajšej politiky EÚ, môže využívať Turecko a niekoľko balkánskych štátov.

Ďalšie nástroje

 

NPP pomáha kandidátskym a možným kandidátskym krajinám pri budovaní inštitúcií, rozvoji občianskej spoločnosti a reforme hospodárstva a verejnej správy.

Aj keď je NPP nástrojom vonkajšej politiky, považuje sa za osobitnú súčasť regionálnej politiky, pretože je zameraný na potenciálne členské štáty.