Interreg : European Territorial Co-operation

European Territorial Cooperation (ETC), better known as Interreg,  is one of the two goals of cohesion policy and provides a framework for the implementation of joint actions and policy exchanges between national, regional and local actors from different Member States. The overarching objective of European Territorial Cooperation (ETC) is to promote a harmonious economic, social and territorial development of the Union as a whole. Interreg is built around three strands of cooperation: cross-border (Interreg A), transnational (Interreg B) and interregional (Interreg C).
Five programming periods of Interreg have succeeded each other:
 INTERREG I (1990-1993) -  INTERREG II (1994-1999) - INTERREG III (2000-2006) - INTERREG IV (2007-2013) - INTERREG V (2014-2020)

Ďalšie nástroje

 

Novinky

  Jarné vydanie časopisu Panorama je už k dispozícii na stiahnutie a pokrýva širokú škálu tém od mestských otázok po kultúrne a priemyselné zmeny.

  Prečítate si v ňom exkluzívny rozhovor s komisárkou Corinou Creţuovou, ktorá hodnotí uplynulé štyri roky a úspechy politiky súdržnosti v tomto období. V rubrike zameranej na regióny sa tentokrát venujeme severozápadnému Rumunsku. Nájdete v nej výber projektov a komentáre, ktoré poskytli Emil Boc, primátor mesta Kluž, a Marcel Ioan Boloş, vedúci Agentúry pre regionálny rozvoj. Takisto skúmame zistenia z nedávnej správy URBACT o tom, ako môžu mestské orgány pomôcť dosiahnuť rodovú rovnosť v rôznych oblastiach, a zisťujeme, ako iniciatíva Čistá energia pre ostrovy EÚ pomáha ostrovom vytvárať si vlastnú udržateľnú energiu.

  V časti Vašimi slovami uvádzame úvahy z Česka a Kujavsko-pomoranského vojvodstva v Poľsku, ako aj skúsenosti mladších ľudí s mediálnym programom Youth4Regions. Uverejňujeme aj fascinujúci pohľad na to, akým spôsobom bol prínos politiky súdržnosti zdôraznený v pravidelnej relácii národnej televízie v Estónsku.

  Zisťujeme, ako programy Interreg inšpirovali Južnú Kóreu v snahe spolupracovať so susednými krajinami, analyzujeme šírenie populizmu a euroskepticizmu a prinášame aj naše pravidelné časti o finančných nástrojoch a zisteniach z nášho portálu otvorených údajov. Časť venovaná projektom sa sústreďuje na Poľsko, Taliansko a Holandsko.

  Panorama 68: North-West Romania going in the right direction

  Zimné vydanie časopisu Panorama je už k dispozícii na stiahnutie a pokrýva širokú škálu tém od mestských otázok cez kultúru po priemyselný prechod.

  Na úvod si môžete prečítať správu rakúskeho predsedníctva o tom, ako ich tím pripravil rokovania v Rade o legislatívnom balíku na roky 2021 – 2027. V rozhovore sa tentokrát spoločne predstavili ministerská predsedníčka Malu Dreyer a minister hospodárstva pre Porýnie-Falcko, Dr. Volker Wissing. Pozrieme sa tiež na to, ako finančné prostriedky EÚ prispeli k Európskemu roku kultúrneho dedičstva, ako pomáhajú regiónom, v ktorých dochádza k priemyselnému prechodu, a priblížime niektoré projekty podporované v rámci programu Inovačné činnosti v mestách.

  V časti Vašimi slovami sú predstavené názory z Kastílie-La Mancha, Fínska a južného Poľska a mladí ľudia rozprávajú o svojich skúsenostiach s dobrovoľníckym mládežníckym programom iniciatívy Interreg a mediálnym programom Youth4Regions.

  Porozprávali sme sa aj s tohtoročnými víťazmi ocenenia RegioStars, pripomíname si niektoré fotografie z tohtoročného Európskeho týždňa regiónov a miest a predstavujeme niekoľko najdôležitejších bodov z aktuálne vydanej Regionálnej ročenky Eurostatu pre rok 2018. V časti venovanej projektom navštívime Poľsko, Dánsko, Slovensko, Taliansko a Grécko.

  Príjemné čítanie!

  Panorama 67: Success stories across our regions and borders

  Jesenné vydanie časopisu Panorama je už k dispozícii na stiahnutie a pokrýva širokú škálu tém od mestských otázok cez medzinárodnú spoluprácu po energetickú politiku.

  Z krajín sa tentokrát zameriavame na Litvu. Minister financií Vilius Šapoka v rozhovore vysvetľuje, ako Litva využila finančné prostriedky EÚ na zvýšenie konkurencieschopnosti a produktivity krajiny prostredníctvom investícií do rozvoja podnikania. Ilustrujú to podrobné profily piatich nových projektov. V časti Zachytené na kamere skúmame projekty financované v nemeckom regióne Porýnie-Falcko.

  Sledujeme, ako politika súdržnosti podporuje energiu z obnoviteľných zdrojov, nízkouhlíkovú spoločnosť a naše strategické partnerstvá s mestami na celom svete prostredníctvom programu medzinárodnej mestskej spolupráce, a upriamujeme pozornosť na výsledky nedávnej správy o podnikaní v Chorvátsku, Českej republike, Portugalsku a na Slovensku.

  Odhaľujeme víťazov tohtoročnej fotografickej a blogovej súťaže EUinmyregion a vraciame sa k nedávno ukončenému projektu Road Trip prostredníctvom vyjadrení všetkých ôsmich mladých účastníkov, s ktorými sme sa rozprávali v Berlíne po ukončení ich ciest. V časti venovanej projektom sa pozrieme na Gibraltár, Rumunsko a Nemecko.

  Panorama 66: Lithuania, building a smarter future

Ďalšie správy

Introduction

In 1990, Interreg was developed as a Community Initiative in with a budget of just EUR 1 billion covering exclusively cross-border cooperation. Later, Interreg has been extended to transnational and interregional cooperation. For 2014-2020 European territorial cooperation is one of the two goals of Cohesion Policy besides investment for Growth and Job.

Interreg evolution

The 25th anniversary of Interreg has been celebrated in 2015 with a variety of events around Europe. Over the years, Interreg has become the key instrument of the European Union to support cooperation between partners across borders. The aim: to tackle common challenges together and find shared solutions - whether in the field of health, research and education, transport or sustainable energy.

2014-2020 period – Interreg V

In accordance with the new design of the European Cohesion Policy 2014-2020 and the targets set out in Europe 2020, Interreg has significantly been reshaped to achieve greater impact and an even more effective use of the investments. Key elements of the 2014-2020 reform are:
-Concentration
-Simplification
-Results orientation
The fifth period of Interreg is based on 11 investment priorities laid down in the ERDF Regulation contributing to the delivery of the Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth. At least, 80% of the budget for each cooperation programme has to concentrate on a maximum of 4 thematic objectives among the eleven EU priorities:

11 priorities

The fifth programming period of Interreg has a budget of EUR 10.1 billion invested in over 100 cooperation programmes between regions and territorial, social and economic partners. This budget also includes the ERDF allocation for Member States to participate in EU external border cooperation programmes supported by other instruments (Instrument for Pre-Accession and European Neighborhood Instrument).

 • 60 Cross-border – Interreg V-A, along 38 internal EU borders. ERDF contribution: EUR 6.6 billion.
 • 15 Transnational – Interreg V-B, covering larger areas of co-operation such as the Baltic Sea, Alpine and Mediterranean regions, as well as some non-EU countries. ERDF contribution: EUR 2.1 billion.
 • The interregional co-operation programme, INTERREG Europe, and 3 networking programmes (Urbact III, Interact III and ESPON) covering all Member States of the EU, as well as Norway and Switzerland and in case of URBACT also Iceland and Lichtenstein. They provide a framework for exchanging experience between regional and local bodies in different countries. ERDF contribution: EUR 500 million.

Interreg Budget

Interreg and inter-regional cooperation 2014-2020: state of play - video recording of the briefing (07/05/2015)

2007-2013 period – Interreg IV

The forth programming period of Interreg had a total budget of EUR 8.7 billion (2, 5 % of the total 2007-13 allocation for cohesion policy). This budget includes the allocation for Member States to participate in EU external border cooperation programmes supported by other instruments (Instrument for Pre-Accession and European Neighborhood Instrument). The budget was distributed as follows:

 • 60 Cross-border – Interreg IV-A, along 38 internal EU borders. ERDF contribution: EUR 5.6 billion.
 • 13 Transnational – Interreg IV-B, covering larger areas of co-operation such as the Baltic Sea, Alpine and Mediterranean regions. ERDF contribution: EUR 1.8 billion.
 • The interregional co-operation programme (INTERREG IVC) and 3 networking programmes (Urbact II, Interact II and ESPON) cover all Member States of the EU. They provide a framework for exchanging experience between regional and local bodies in different countries. ERDF contribution: EUR 445 million.

The European Grouping of Territorial Cooperation

Meetings & Events

Interreg Annual Meeting May 22-23 2019

Interreg Annual Meeting June 18-19 2018

Interreg Annual Meeting April 26-28 2017

Interreg Annual Meeting June 6-7 2016

Interreg Annual Meeting September 15 2015

Interreg Annual Meeting May 19-20 2014

European Territorial Cooperation Annual Meeting 2013

Annual meeting of cross-border programmes 2011

Publications

European Territorial Cooperation: building bridges between people