Interreg : European Territorial Co-operation

European Territorial Cooperation (ETC), better known as Interreg,  is one of the two goals of cohesion policy and provides a framework for the implementation of joint actions and policy exchanges between national, regional and local actors from different Member States. The overarching objective of European Territorial Cooperation (ETC) is to promote a harmonious economic, social and territorial development of the Union as a whole. Interreg is built around three strands of cooperation: cross-border (Interreg A), transnational (Interreg B) and interregional (Interreg C).
Five programming periods of Interreg have succeeded each other:
 INTERREG I (1990-1993) -  INTERREG II (1994-1999) - INTERREG III (2000-2006) - INTERREG IV (2007-2013) - INTERREG V (2014-2020)

Ďalšie nástroje

 

Novinky

  Letné vydanie časopisu Panorama, ktoré je už k dispozícii na stiahnutie, vo svojom hlavnom článku predstavuje reakciu EÚ na krízu COVID-19. Skúmame Investičnú iniciatívu v reakcii na koronavírus Plus, ako aj ďalšie finančné nástroje a vyzdvihujeme projekty, ktorými sa riešia problémy priamo v teréne. Informačné miesto ponúka všeobecnejší pohľad na to, ako politika súdržnosti pomáha regiónom investovať do zdravotnej starostlivosti.

  Tentokrát sa zameriavame na taliansky región Emilia-Romagna. V tomto regióne sa dejiny a tradície prelínajú s inováciou a guvernér regiónu Stefano Bonaccini nám o tom porozprával v exkluzívnom rozhovore. V rámci osláv 30. výročia programu Interreg sa zaoberáme tým, ako prispel k zelenej dohode prostredníctvom rôznych úspešných environmentálnych projektov. Opisujeme prácu audítorského spoločenstva a oslavujeme zapojenie Severného Macedónska do stratégie EÚ pre región Jadranského a Iónskeho mora.

  V rubrike Vašimi slovami uvádzame príspevok od organizácie Eurocities a načrtávame, ako bude vyzerať tohtoročný Týždeň regiónov EÚ. V rubrike projektov sme zavítali do Belgicka, Holandska, Írska a Spojeného kráľovstva.

  Panorama 73: Emilia-Romagna in line for a smarter future

  Zamestnanci obce Veľký Šariš sa zúčastňujú odborného školenia, aby zlepšili poskytovanie služieb pre obyvateľov tohto slovenského mesta.

  Odborné školenie sa zameriava na zlepšovanie komunikačných zručností, zvládanie náročných situácií, udržiavanie si motivácie a predchádzanie syndrómu vyhorenia.

  Lekcie školenia pozostávajú z praktických modulov a cvičení v malých skupinách pod vedením odborníkov z Prešovskej univerzity. Odborné školenie potrvá do leta 2020.

  Napriek tomu, že ide o pilotný projekt, prevzali ho už aj ďalšie slovenské mestá – Sabinov a Lipany. Projekt sa vykonáva v partnerstve s poľskou obcou Grybów, čo obidvom krajinám umožňuje podeliť sa o najlepšie postupy.

  Na záver projektu sa vytvorí praktická príručka o profile ideálneho obecného zamestnanca a o tom, ako by malo vyzerať jeho správanie k obyvateľom.
  Z EFRR sa financuje 85 % nákladov na projekt.

  Súvisiace odkazy

  Zdrojový článok na webovej stránke www.pis.sk z 28.02.2020


  Autor: Veronika Lazoríková

  Foto: © iStock/JackF

  Rok 2020 je rokom 30. výročia programu Interreg, unikátneho programu EÚ zameraného na podporu územnej spolupráce medzi hraničnými regiónmi. Komisárka pre súdržnosť a reformy Elisa Ferreira pri príležitosti tohto jubilejného roka vyhlásila:

  Interreg je program, ktorý mi je veľmi blízky. Interreg je financovaný zo zdrojov politiky súdržnosti a ako jedinečný nástroj spolupráce umožňuje regiónom a krajinám spolupracovať na riešení spoločných problémov. Jeho projekty sú konkrétnymi príkladmi toho, že hranice nemusia byť prekážkami, ale naopak, môžu byť príležitosťou pre rast a úspešnú spoluprácu. V priebehu uplynulých 30 rokov a vďaka mnohým projektom s podporou programu EÚ Interreg sa podarilo zblížiť vyše 170 miliónov Európanov, ktorí žijú v hraničných regiónoch, zlepšiť ich život a vytvoriť nové možnosti spolupráce.

  30. výročie programu Interreg oslavujeme v kľúčovom momente dejín EÚ. Čelíme vážnym celosvetovým i lokálnym problémom a potrebujeme znovu získať dôveru občanov a zaručiť dosahovanie výsledkov. Interreg, to je 30 rokov úsilia o to, aby sa na nikoho nezabudlo, ako aj práce na postupnom budovaní EÚ. Našim zámerom je v tomto úsilí a práci pokračovať. Zároveň by sme chceli využiť túto slávnostnú príležitosť a preskúmať, premyslieť a oživiť to, čo v Európskej únii považujeme za základnú hodnotu: ducha spolupráce, za ktorým je neochvejné presvedčenie, že spolu sme silnejší.

  Súvislosti

  Európska územná spolupráca (ďalej len „EÚS“), známejšia pod názvom Interreg, bola spustená v roku 1990. Je unikátnym programom politiky súdržnosti a poskytuje rámec na realizáciu spoločných akcií a politickú výmenu medzi vnútroštátnymi, regionálnymi a miestnymi aktérmi z jednotlivých členských štátov. Jej zastrešujúcim cieľom je podporovať harmonický hospodársky, sociálny a územný rozvoj Únie ako celku. Iniciatíva Interreg je založená na troch okruhoch spolupráce: cezhraničnej (Interreg A), nadnárodnej (Interreg B) a medziregionálnej (Interreg C).

  V rámci iniciatívy Interreg nasledovalo po sebe päť programových období: INTERREG I (1990 – 1993), INTERREG II (1994 – 1999), INTERREG III (2000 – 2006), INTERREG IV (2007 – 2013) a INTERREG V (2014 – 2020).

  Program spolupráce Interreg pôsobí na celom európskom kontinente. Jeho celkový rozpočet v programovom období 2014 – 2020 predstavoval 12 miliárd EUR (príspevky EÚ a jednotlivých členských štátov).

  Kampaň programu Interreg pri príležitosti jeho 30. výročia bude v roku 2020 zameraná na témy susedia, ekológia a mládež. Jej súčasťou bude hodnotenie dosiahnutých výsledkov a zamyslenie sa nad tým, čomu sa v budúcnosti možno venovať viac a čo robiť lepšie.

  Viac informácií

Ďalšie správy

Introduction

In 1990, Interreg was developed as a Community Initiative in with a budget of just EUR 1 billion covering exclusively cross-border cooperation. Later, Interreg has been extended to transnational and interregional cooperation. For 2014-2020 European territorial cooperation is one of the two goals of Cohesion Policy besides investment for Growth and Job.

Interreg evolution

The 25th anniversary of Interreg has been celebrated in 2015 with a variety of events around Europe. Over the years, Interreg has become the key instrument of the European Union to support cooperation between partners across borders. The aim: to tackle common challenges together and find shared solutions - whether in the field of health, research and education, transport or sustainable energy.

2014-2020 period – Interreg V

In accordance with the new design of the European Cohesion Policy 2014-2020 and the targets set out in Europe 2020, Interreg has significantly been reshaped to achieve greater impact and an even more effective use of the investments. Key elements of the 2014-2020 reform are:
-Concentration
-Simplification
-Results orientation
The fifth period of Interreg is based on 11 investment priorities laid down in the ERDF Regulation contributing to the delivery of the Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth. At least, 80% of the budget for each cooperation programme has to concentrate on a maximum of 4 thematic objectives among the eleven EU priorities:

11 priorities

The fifth programming period of Interreg has a budget of EUR 10.1 billion invested in over 100 cooperation programmes between regions and territorial, social and economic partners. This budget also includes the ERDF allocation for Member States to participate in EU external border cooperation programmes supported by other instruments (Instrument for Pre-Accession and European Neighborhood Instrument).

 • 60 Cross-border – Interreg V-A, along 38 internal EU borders. ERDF contribution: EUR 6.6 billion.
 • 15 Transnational – Interreg V-B, covering larger areas of co-operation such as the Baltic Sea, Alpine and Mediterranean regions, as well as some non-EU countries. ERDF contribution: EUR 2.1 billion.
 • The interregional co-operation programme, INTERREG Europe, and 3 networking programmes (Urbact III, Interact III and ESPON) covering all Member States of the EU, as well as Norway and Switzerland and in case of URBACT also Iceland and Lichtenstein. They provide a framework for exchanging experience between regional and local bodies in different countries. ERDF contribution: EUR 500 million.

Interreg Budget

Interreg and inter-regional cooperation 2014-2020: state of play - video recording of the briefing (07/05/2015)

2007-2013 period – Interreg IV

The forth programming period of Interreg had a total budget of EUR 8.7 billion (2, 5 % of the total 2007-13 allocation for cohesion policy). This budget includes the allocation for Member States to participate in EU external border cooperation programmes supported by other instruments (Instrument for Pre-Accession and European Neighborhood Instrument). The budget was distributed as follows:

 • 60 Cross-border – Interreg IV-A, along 38 internal EU borders. ERDF contribution: EUR 5.6 billion.
 • 13 Transnational – Interreg IV-B, covering larger areas of co-operation such as the Baltic Sea, Alpine and Mediterranean regions. ERDF contribution: EUR 1.8 billion.
 • The interregional co-operation programme (INTERREG IVC) and 3 networking programmes (Urbact II, Interact II and ESPON) cover all Member States of the EU. They provide a framework for exchanging experience between regional and local bodies in different countries. ERDF contribution: EUR 445 million.

The European Grouping of Territorial Cooperation

Meetings & Events

Interreg Annual Meeting May 22-23 2019

Interreg Annual Meeting June 18-19 2018

Interreg Annual Meeting April 26-28 2017

Interreg Annual Meeting June 6-7 2016

Interreg Annual Meeting September 15 2015

Interreg Annual Meeting May 19-20 2014

European Territorial Cooperation Annual Meeting 2013

Annual meeting of cross-border programmes 2011

Publications

European Territorial Cooperation: building bridges between people