#EUinmyregion 2019 - prípadové štúdie na videu

Ďalšie nástroje

 

Pošlite fotografiu a filmové zábery svojho projektu, získajte 1-minútové video

20 projektov bude mať možnosť vyhrať video vytvorené profesionálnymi tvorcami videí. V týchto 1-minútových prípadových štúdiách na videu sa vysvetlí podstata projektu a budú sa môcť jednoducho zverejniť na webovej lokalite alebo v sociálnych médiách. Obrazový scenár by sa mal riadiť uvedenými krokmi. Tento scenár poskytnutý vedením projektu či riadiacim orgánom bude znázornený v krátkom videu, ktoré bude vyzerať takto:

Uchádzači budú musieť poslať cez wetransfer:

  • 5 – 10 fotografií vo vysokej kvalite znázorňujúce projekt, jeho kontext, prípadne zapojené osoby,
  • ak je to možné, filmové zábery (v profesionálnej kvalite – vyhnite sa vertikálnym záberom zo smartfónu),
  • scenáre v 7 krokoch s krátkymi vetami (najviac 15 – 20 slov) treba poslať na adresu info@euinmyregion.eu s predmetom: „Video EÚ v mojom regióne (EUinMyRegion video)

  1. Problém: riešenie počiatočného problému: „O politike súdržnosti sa nedostatočne diskutuje/debatuje/je nedostatočne pochopená na miestnej úrovni.“
  2. Špecifiká: len x % miestnych zvolených predstaviteľov považuje politiku súdržnosti za kľúčový nástroj na vykonávanie opatrení na miestnej úrovni.
  3. Prienik do podstaty: pravdivá skutočnosť, ktorá vám umožní citovo osloviť vašu cieľovú skupinu.
  4. Riešenie: predstavenie plánovaného riešenia
  5. Ako to funguje: Aký bol výsledok?
  6. Dôkaz: svedectvá účastníkov
  7. Vízia: slogan o budúcnosti projektu.