#EUinmyregion 2019 - pohľadnice

Ďalšie nástroje

 

Pošlite fotografiu svojho projektu, získajte pohľadnice zadarmo

Máte skvelú fotografiu projektu financovaného EÚ? 

Pošlite ju spolu so stručným popisom (max. 30 slov vrátane rozpočtu na projekt a finančného krytia EÚ) na adresu info@euinmyregion.eu (Predmet: „Pohľadnice EÚ v mojom regióne (EUinmyRegion postcards)“) a budete môcť získať 300 pohľadníc zadarmo na svoje vlastné komunikačné činnosti.
Výber fotografií sa bude zakladať na estetických kritériách, vhodnosti, tvorivosti, príťažlivosti pre cieľovú skupinu, celkovom umeleckom dojme. 
Nebudú sa tlačiť všetky zaslané fotografie.
Účastník, projekt alebo riadiaci orgán môžu poslať viacero fotografií toho istého projektu (max. 5), za každý projekt sa však vyberie len jedna fotografia.
Zapojiť sa môžu všetky druhy projektov financovaných EÚ (EFRR, ESF, Interreg, Life...)