Ďalšie nástroje

 

#EUinmyregion

Zapojte sa do diskusie na sociálnych médiách prostredníctvom #EUinmyregion

O čo ide?

Európa v mojom regióne je spoločná komunikačná iniciatíva, ktorej cieľom je predstaviť činnosť EÚ pre regióny v celej Európe. Spolu s partnerskými regiónmi a projektmi financovanými z prostriedkov EÚ vytvárame nástroje a príležitosti na spoluprácu s občanmi, ako aj na ukážku toho, čo je možné v ich okolí vybudovať vďaka spolufinancovaniu medzi EÚ a regiónmi.

Ambíciou iniciatívy Európa v mojom regióne je takisto nadviazanie partnerstva s mnohými regiónmi s cieľom viesť regionálne kampane s výrazne lokálnym a odľahčeným charakterom, ktorých súčasťou je aj organizovanie podujatí na populárnych miestach, ktoré sú súčasťou regionálnej identity. Od roku 2021 do roku 2023 sa bude konať až 40 takýchto podujatí v ôsmich cieľových krajinách: v Bulharsku, vo Fínsku, vo Francúzsku, v Nemecku, v Grécku, v Taliansku, v Portugalsku a v Rumunsku.

V rámci iniciatívy Európa v mojom regióne sa osobitná pozornosť venuje školám. Prostredníctvom aktivít EU in my school spoluvytvárame nezabudnuteľné zážitky pre žiakov, vďaka čomu im vieme priblížiť činnosť EÚ pre regióny hrou.

Objavte tisíce miest a iniciatív po celej Európe!

*Pre partnerské regióny a subjekty realizujúce projekty


 

Ako to funguje?

Naši regionálni partneri majú k dispozícii súbor nástrojov poskytujúci šablóny a formáty prispôsobené na mieru, ktorý môžu využiť v rámci komunikačných aktivít.

V spolupráci s partnerskými regiónmi a projektmi sa takisto realizujú osobitné akcie a činnosti zamerané na široké publikum vrátane škôl. Patrí k nim:

  • organizovanie a pomoc pri organizovaní nezabudnuteľných aktivít a zážitkov pre školopovinné deti,
  • výroba pohľadníc so značkou tejto iniciatívy na základe krásnych obrázkov z projektov,
  • podpora kampaní regionálnych partnerov na platformách sociálnych médií.

V cieľových krajinách* spúšťame sériu regionálnych kampaní s ad hoc koncepciami pre každý partnerský región. Ich súčasťou sú exteriérové reklamy, vizuálne materiály určené pre sociálne médiá, pouličné marketingové aktivity, ako aj spolupráca s miestnymi médiami a vplyvnými osobnosťami.

*Bulharsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Taliansko, Portugalsko a Rumunsko.