Pandémia nespomalila budovanie nového urgentného príjmu na Slovensku

Ďalšie nástroje

 
05/06/2020

Výstavba nového urgentného príjmu nemocnice v Leviciach pokračuje podľa plánu aj napriek pandémii koronavírusu. Stavebné práce sú spolufinancované z EFRR prostredníctvom slovenského Integrovaného regionálneho operačného programu.

Nemocnica v Leviciach poskytuje zdravotnú starostlivosť obyvateľom v najväčšom okrese na Slovensku. Jej spádovú oblasť tvorí viac ako 160 00 obyvateľov a ide o jednu z najväčších nemocníc v celom Nitrianskom kraji.

Vďaka investícii bude v nemocnici vytvorené nové zázemie pracovísk chirurgickej, internej a neurologickej ambulancie. Moderné diagnostické stredisko bude vybavené najmodernejšími röntgenovými prístrojmi a CT skenermi.

Výstavba sa začala v novembri minulého roka. Ukončenie stavebných prác sa očakáva v máji 2021. Celkové náklady dosahujú 7,1 milióna EUR.

Súvisiace odkazy:

Zdrojový článok na https://www.teraz.sk z 18/05/2020

Programme/project: https://ec.europa.eu/regional_policy/SK/atlas/programmes/2014-2020/slovakia/2014sk16rfop002


Autor: TASR

Foto: © iStock/gorodenkoff

Novinky

Súvisiace témy

Health