Pretváranie hospodárenia v slovenských lesoch

Ďalšie nástroje

 
29/05/2020

Cieľom projektu financovaného z EFRR, ktorý sa realizuje v cezhraničnom regióne medzi Slovenskom a Českom, je zistiť, ako zvýšiť odolnosť lesov čeliacich zmene klímy.

Výskumníci budú pod vedením slovenského Národného lesníckeho centra – Lesníckeho výskumného ústavu Zvolen skúmať štátom spravovaný les v pohorí Beskydy. Ich cieľom je zistiť, ako je nutné prispôsobiť techniky lesného hospodárstva tak, aby les udržateľným spôsobom poskytoval drevo a ďalšie ekosystémové služby.

Niektoré smrekové porasty v tejto oblasti odumierajú v dôsledku škodlivých činiteľov, najmä vetra a škodcov, ktoré sú priamo zapríčinené zmenou klímy.

Ďalším výsledkom projektu bude voľne dostupná online interaktívna mapa. Mapa bude znázorňovať vplyv lesného hospodárstva a údaje z nej poslúžia ako základ pre celonárodný systém udržateľnej ťažby dreva.

Súvisiace odkazy:

Zdrojový článok na https://www.mojekysuce.sk z 13. mája 2020

Program/projekt: https://web.nlcsk.org/


Autor: Redakcia

Foto: © iStock/ninikas

Novinky