Siedme fórum o súdržnosti (Webstreaming)

Ďalšie nástroje

 
27/06/2017

Siedme fórum o súdržnosti, ktoré sa bude konať 26. – 27. júna 2017 v Bruseli, je veľké politické podujatie organizované každé tri roky, na ktorom sa stretáva vyše 700 účastníkov vrátane zástupcov na vysokej úrovni z európskych inštitúcií, ústredných štátnych správ, regionálnych a miestnych zástupcov, hospodárskych a sociálnych partnerov, MVO a akademických pracovníkov. Hlavné prejavy  prednesú  predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker, predseda Európskeho parlamentu Antonio Tajani a predseda vlády Malty Joseph Muscat.

. V programe podujatia je niekoľko ďalších kľúčových prejavov, tri panelové diskusie a tri paralelné semináre o hlavných otázkach týkajúcich sa budúcnosti Európy a budúcnosti európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Podujatie bude míľnikom pri prípravách na rámec európskych štrukturálnych a investičných fondov po roku 2020. Politika súdržnosti musí reagovať na náročnú výzvu na vytvorenie inkluzívnejšieho, konkurencieschopnejšieho a odolnejšieho európskeho hospodárstva a musí riešiť otázky nastolené v bielej kine o budúcnosti Európy o prínose politík EÚ, subsidiarite a rozdieloch medzi sľubmi a výsledkami.

Fórum ponúka tvorcom rozhodnutí, zainteresovaným stranám a odborníkom jedinečnú príležitosť diskutovať o tom, ako politiky EÚ môžu zlepšiť životné podmienky a príležitosti pre všetkých európskych občanov na pozadí globalizácie, technologickej zmeny a rastúcich nerovností. Je to možnosť na sformulovanie reakcie politiky súdržnosti na hlavné hospodárske a sociálne výzvy Európskej únie a na zlepšenie zabezpečovania výsledkov pre občanov.

Fórum sa koná pred prijatím 7. správy o súdržnosti, aby závery diskusie so zástupcami občianskej spoločnosti mohli byť zapracované do správy.

Conference Agenda 

 

Live Webstreaming

DAY 1 : 26/06/2017: English, French, German, Italian, Spanish, Polish, Romanian for all sessions and Bulgarian for workshop 1.

DAY 2 : 27/06/2017: English, French, German, Italian, Spanish, and Polish

Miesto konania: Budova Charlemagne, Brusel
Dátumy: 26 – 27. 6. 2017

Sledujte na Twitteri: #EU7CF @EU_Regional

Účasť len na pozvánky

Program konferencie 

Praktické informácie


Ďalšie informácie: REGIO-B1-WORKSHOPS-AND-SEMINARS@ec.europa.eu

Podujatie bude vysielané cez internet.

Siedme fórum o súdržnosti

Novinky