Prieskum „Kvalita života v európskych mestách“ vrhá svetlo na spokojnosť ľudí so svojím mestom

Ďalšie nástroje

 
29/01/2016

Európska komisia dnes zverejnila výsledky piateho prieskumu Flash Eurobarometer o „Vnímaní kvality života v európskych mestách“. Prieskum sa uskutočnil v 79 európskych mestách vo všetkých členských štátoch EÚ, na Islande, v Nórsku, Švajčiarsku a Turecku. Do rozhovorov o problematike miest bolo zapojených viac ako 40 000 ľudí.

Prieskum sa zameriava výhradne na kvalitu života a vyplýva z neho, nakoľko sú ľudia spokojní s rôznymi aspektmi mestského života, ako sú pracovné príležitosti, prítomnosť cudzincov, verejná doprava a znečistenie v ich mestách. Z hlavných výsledkov prieskumu vyplýva, že Európania sú celkovo s mestami, v ktorých žijú, veľmi spokojní – vo všetkých mestách s výnimkou 6 miest aspoň 80 % respondentov tvrdí, že sú so životom vo svojom meste spokojní. Niektoré výsledky svedčia o pozitívnom trende v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi – napríklad v Budapešti a Krakove počet tých, ktorí vnímajú verejnú dopravu vo svojom meste pozitívne, vzrástol v porovnaní s rokom 2012 o 20 %. Prieskum poukazuje aj na to, ktoré oblasti si zaslúžia osobitnú pozornosť. Väčšina ľudí považuje zdravotnícke služby, nezamestnanosť a vzdelávanie za tri najdôležitejšie problémy svojho mesta.

V rámci politiky súdržnosti sa bude v rokoch 2014 až 2020 investovať množstvo prostriedkov do mestských oblastí, pričom 15 miliárd EUR budú priamo spravovať mestské orgány pre udržateľný rozvoj miest. Prieskum je navrhnutý tak, aby sa mestá mohli porovnávať na základe 30 kritérií, ktoré zahŕňajú sociálne, ekonomické, kultúrne a environmentálne otázky. Mal by inšpirovať zainteresované strany a tvorcov rozhodnutí, aby pristupovali holisticky k udržateľnému rozvoju miest. 

Ďalšie informácie

X

Novinky

Súvisiace témy

Urban development