Zverejňovanie grantov a verejných obstarávaní na GR REGIO

Na týchto stránkach nájdete všetky dokumenty k výzvam na predkladanie ponúk a výzvam na predkladanie návrhov, ktoré vydalo Generálne riaditeľstvo pre regionálnu politiku, súvisiaci ročný pracovný program a rozhodnutia o financovaní.

Ďalšie nástroje

 

Záujemcovia by mali pravidelne sledovať tieto stránky a zverejňované dokumenty.