Politika súdržnosti Európskej únie: investovanie do vašich regiónov a miest

Ďalšie nástroje

 
Politika súdržnosti Európskej únie: investovanie do vašich regiónov a miest

03:34 minutes / mp4

Stiahnuť tento prehľad (PDF)

V uplynulých piatich rokoch sa v rámci politiky súdržnosti EÚ vytvorilo vyše 600 000 pracovných miest, každoročne sa investovalo do odbornej prípravy až 15 miliónov ľudí s cieľom zlepšiť ich zamestnateľnosť, a spolufinancovala sa výstavba 25 000 km ciest a 1 800 km železníc. Takisto sa vďaka nej zabezpečila dodávka čistej pitnej vody pre ďalšie 3 milióny ľudí. Investovalo sa tiež do 200 000 malých a stredných podnikov a 61 000 výskumných projektov. Tieto čísla neustále rastú, keďže projekty, ktoré sa začali v uplynulých 5 rokoch, naďalej prinášajú výsledky. 

Bolo to možné vďaka Európskemu fondu regionálneho rozvoja, Kohéznemu fondu a Európskemu sociálnemu fondu, ktoré spolu predstavujú viac ako tretinu rozpočtu EÚ.

Dátum: 16/07/2014

Jazyky Danish German Estonian Greek English Spanish French Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish Czech Bulgarian Croatian

Titulky english

Trvanie 03:34 minutes / mp4

Viac informácií

The EU's main investment policy

Videá