Komiks Partneri

Ďalšie nástroje

 

Generálne riaditeľstvo pre regionálnu a mestskú politiku uverejňuje preklady komiksu „Partneri“ do všetkých úradných jazykov EÚ. Jeho cieľom je predstaviť mladým ľuďom regionálnu a mestskú politiku prostredníctvom šiestich príbehov. Témy, ktorým sa táto publikácia venuje, sú výskum a inovácie, rozvoj miest, životné prostredie, podpora malých a stredných podnikov, sociálne začlenenie, informačné a komunikačné technológie, spolupráca medzi regiónmi, doprava, solidarita medzi regiónmi v prípade živelnej pohromy atď. Tieto ukážky zo života a príbehy mužov a žien boli inšpirované reálnymi projektmi financovanými EÚ. Odzrkadľujú to, ako Európska únia prispieva k znižovaniu rozdielov v životnej úrovni a k podpore regiónov pri zabezpečovaní ich rozvoja. 
Komiks si môžete objednať prostredníctvom kníhkupectva EU Bookshop.

More information :

Publications